30 locaties door heel Nederland

105.252 mensen opgeleid

7 dagen van tevoren gratis annuleren

30 locaties door heel Nederland

105.252 mensen opgeleid

7 dagen van tevoren gratis annuleren

Gecertificeerde instructeurs

BHV cursus 1 dag

Klantenvertellen 9.310 (3490​ beoordelingen)

BHV’er worden?

BHV cursus in 1 dag is voor deelnemers zonder geldige BHV certificaat. Dit is een basiscursus en is geschikt voor particulieren, ZZP’ers en werknemers van MKB bedrijven. Je hoeft geen EHBO diploma of andere ervaring te hebben om een BHV cursus in 1 dag te kunnen volgen; je leert bij 101BHV.nl alles in de praktijk gecombineerd met theoretische uitleg. Uiteraard met ondersteuning van een ervaren en gecertificeerde instructeur.

Duur1 dag
Tijd09:00 uur - 16:00 uur
VooropleidingGeen
NiveauBeginner
LesmateriaalIncl. lesboek en oefenmaterialen
ExamenGeen
CertificaatIncl. BHV certificaat + BHV pasje
Geldigheidsduur1 jaar
DagarrangementIncl. koffie/thee en lunch
Prijs199,- excl. BTW

Dagdeel 1: Eerste Hulp

 • benaderen van slachtoffer(s);
 • beoordelen van bewustzijn;
 • reanimeren met AED;
 • stabiele zijligging
 • verslikking
 • wat te doen bij botbreuken, verstuikingen en brandwonden
 • symptomen en handelen als BHV’er bij diverse ziektebeelden
 • behandeling van diverse letsels.

Dagdeel 2: Brand en ontruiming

 • de taken van de BHV’er;
 • melden van incidenten (intern en extern);
 • de rol van de professionele hulpverleners;
 • wanneer wel en wanneer niet blussen;
 • de gevaren en de blustechieken;
 • de werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen;
 • ontruimingsprocedures.

Aanmelden locatie en data

voor BHV cursus 1 dag


Praktische informatie

Alles wat je wilt weten over BHV cursus 1 dag

De versnelde basiscursus BHV kan gegeven worden door veel handelingen in praktijk te oefenen, gecombineerd met theorie en instructies van de instructeur. De handelingen van een BHV’er moeten automatisme worden en dit ga je alleen bereiken door regelmatig oefenen. Tijdens een interactieve cursusdag komen alle handelingen als BHV’er aan bod. Alle theoretische kennis ontvang je in een handige lesboek. Deze BHV cursus voldoet aan alle wet- en regelgeving van de Arbowet.

Rectangle 3

Veelgestelde vragen over BHV cursus 1 dag

We helpen je graag verder

 • BHV
  • Hoe word je Hoofd BHV’er
   Als je door je werkgever bent aangesteld als Hoofd BHV’er, dan kun je de cursus Hoofd BHV volgen bij 101BHV.nl.
  • Is Hoofd BHV verplicht

   Nee, het hebben van een hoofd BHV’er is voor organisaties niet verplicht. Voor grote of complexe organisaties is wel het advies om een hoofd BHV’er aan te stellen om te zorgen voor de beleidsmatige kant van de BHV.

  • Wat zijn de taken van een Hoofd BHV

   Als het op veiligheid in het bedrijf aankomt, ben jij als Hoofd BHV het aanspreekpunt. Je bent op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving, weet precies hoe de bedrijfsnoodorganisatie in elkaar zit en je zorgt ervoor dat de BHV-organisatie efficiënt werkt en goed getraind en geoefend is. Je adviseert de organisatie over veilig werken en bedrijfshulpverlening en houdt de directie (en het crisis management team) op de hoogte van alles wat met bedrijfsveiligheid te maken heeft. Bij een eventuele calamiteit werk je efficiënt samen met externe hulpverleningsorganisatie zoals politie of brandweer.

   Taken en verantwoordelijkheden van een Hoofd BHV

   • Leidinggeven aan coördinatoren, ploegleiders en/of BHV’ers in het geval van een oefening en een calamiteit
   • Eerste aanspreekpunt bij calamiteiten
   • Coördineren van ontruimingen en ontruimingsoefeningen
   • Schrijven van een beleidsplan
   • Inrichten bedrijfsnoodorganisatie
   • Portefeuillehouder BHV
  • Wat zijn de aandachtspunten voor BHV?

   Om de veiligheid op de werkvloer te vergroten zijn er een aantal aandachtspunten voor BHV.

   • Een BHV’er moet beschikken over de juiste BHV, EHBO en AED producten, bijvoorbeeld BHV hesjes.
   • Zorg ervoor dat BHV’ers één keer per jaar een BHV herhaling volgen.
   • Denk goed na over de spreiding en dekking van BHV’ers over verschillende afdelingen en locaties, zodat er in geval van nood altijd snel een BHV’er ter plaatse is.
   • Vrijwillige betrokkenheid is meestal effectiever dan het verplichten van medewerkers om bedrijfshulpverlener te worden.
   • Om een bedrijfshulpverlener te stimuleren kan het bedrijf hem/haar een vergoeding geven voor de extra BHV taken.
  • Wat zegt de wet over BHV?

   De wet is duidelijk over BHV: elke werkgever moet zich laten bijstaan door een of meer werknemers die (door de werkgever) zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
   Dit staat in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Hierin staat ook dat bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige BHV cursus en uitrusting dat zij de taken van een BHV’er naar behoren kunnen vervullen.

  • Wat is NIBHV

   NIBHV is een particuliere organisatie die richtlijnen en een bijbehorend certificaat voor BHV cursussen heeft geïntroduceerd in Nederland. Het is een “kennisinstituut” voor bedrijfshulpverlening in Nederland. Er zijn bedrijven die het prijs op stellen dat de BHV’ers volgens de NIBHV norm worden opgeleid en dit kunnen aantonen met een NIBHV certificaat. Dit heeft ten opzichte van het BHV certificaat van 101BHV.nl geen extra toegevoegde waarde.

   BHV met NIBHV certificaat

   101BHV.nl kan op verzoek BHV cursus geven met een NIBHV erkend examen. Bij een voldoende ontvangen deelnemers een NIBHV certificaat en een een NIBHV pas.

  • Hoe word je BHV’er

   Een BHV’er kan eerste hulp verlenen door bijvoorbeeld een verwonde collega of bezoeker te helpen, maar ook een gebouw en ontruimen en een beginnende brand te blussen. Dit zijn de taken van een BHV’er die in de Arbowet staan vermeld. BHV’er worden kan door het volgen van een BHV cursus. Het is voor een BHV’er belangrijk om praktische handelingen goed uit te kunnen voeren. Kies daarom voor een BHV cursus met waarbij veel praktijkoefeningen zit.

   101BHV.nl geeft door heel Nederland BHV cursussen. Dit kan eventueel ook bij bedrijven op locatie, dit noemen we BHV in company. De BHV cursussen van 101BHV.nl kenmerken zich door het oefenen van veel praktijkhandelingen.


   Lees ook: Help je collega’s en word BHV’er

  • Hoeveel BHV’ers zijn er nodig

   Het is wettelijk niet vastgelegd hoeveel BHV’ers er aanwezig dienen te zijn in het bedrijf. Het bedrijf moet op basis van een RI&E het juiste aantal BHV’ers aanstellen. De Arbowet heeft alleen bepaald dat het bedrijf “voldoende BHV’ers” moet aanstellen, maar noemt geen aantallen. Het hangt van de risico’s in het bedrijf af, hoeveel BHV’ers er nodig zijn.

   De risico’s worden bepaalt door de RI&E. Voor “echte” arbeidsrisico’s zoals: Machineveiligheid, psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting neem je op basis van de RI&E preventieve maatregelen. Helaas kun je niet voor alle risico’s maatregelen nemen, dit noemen we de restrisico’s. Het is wel mogelijk om deze risico’s af te dekken, dit doet de BHV’er. Het gaat dan namelijk om ongevallen, ontruiming en brand. Op basis van de restrisico’s stel je het aantal BHV’ers op die in noodsituaties alle medewerkers en personen in het gebouw, in veiligheid brengen.

   Er moet altijd één bedrijfshulpverlener aanwezig zijn in het bedrijf. Dit geldt ook voor ploegendiensten, bij overwerksituaties of als een deel van de medewerkers thuis werkt. In geval van nood kan een bedrijfshulpverlener die thuis werkt natuurlijk geen eerste hulp verlenen, zijn collega’s op een snelle manier naar een nooduitgang leiden of een brand blussen.

   Houd rekening met vakantie, ziekte en verlof
   Uit onderzoek is gebleken dat het vaak voor komt dat er in vakantieperiodes geen of niet genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Hier moet scherp op gelet worden, want de boete voor de afwezigheid van een bedrijfshulpverlener is €3.000,00 en dit kan bij herhaling zelfs oplopen tot €9.000,00.

  • Is BHV verplicht

   Ja. Elk bedrijf in Nederland is verplicht om een aantal bedrijfshulpverleners binnen het bedrijf te hebben die goed zijn voorbereid op brand, ontruiming en ongevallen.

   BHV in de Arbowet

   – In artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening. Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen omtrent ontruiming, brand en ongevallen.
   – In artikel 15 van de Arbowet wordt omschreven dat de werkgever verplicht is om zich te laten ondersteunen door bedrijfshulpverleners. Daarnaast staat er in artikel 15 de taken van de bedrijfshulpverleners en de verplichting tot opleiding van de bedrijfshulpverleners.

  • Wat zijn de taken van een BHV’er

   Wat zijn de taken van een BHV’er? Het woord zegt het al: een bedrijfshulpverlener biedt eerste hulp bij een ongeval, brand of ontruiming totdat de professionele hulpdiensten het overnemen.

   De taken van een BHV’er volgens de Arbowet, artikel 15:

   • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
   • Het bestrijden en/of beperken van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
   • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf en omgeving.

   Een BHV’er is opgeleid om te handelen in nood om klanten en werknemers in veiligheid te brengen. Zo weet een bedrijfshulpverlener wat hij  moet doen om alle aanwezigen veilig te evacueren en hoe hij moet handelen bij eerste hulp. Een bedrijfshulpverlener kan bijvoorbeeld reanimeren en verbanden aanleggen.

  • Wat betekent BHV?

   De afkorting BHV betekent bedrijfshulpverlening. Dit is de hulp die wordt verleend bij incidenten van jouw bedrijf, die de gezondheid en de veiligheid van jou en jouw werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

   De BHV’ers zorgen ervoor dat schade en letsel zoveel mogelijk wordt beperkt en voorkomen. In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Elke werkgever is verplicht om goed voorbereid te zijn op brand, ontruiming en ongevallen. De werkgever moet zich hierbij ondersteunen door deskundige bedrijfshulpverleners.

   Naast bedrijfshulpverlening, betekent BHV ook basishulpverlening en burgerhulpverlening.

Cursus

Kies locatie en datum

105.252 mensen opgeleid

7 dagen van te voren gratis annuleren

16 locaties door heel Nederland

105.252 mensen opgeleid