Emergency Response Officer

Klantenvertellen 9.310 (3497​ beoordelingen)

Do you want to follow a Emergency Response Officer course in 1 day in Amsterdam? Meet the important obligation for every organization and guarantee a safe working environment. With us on location in Amsterdam or at our own location.

The BHV course in Amsterdam is already available for 1 participant, so you can use it very flexibly. Simply by logging on online on a day that suits you. We take care of the BHV course and ensure that you receive a BHV certificate quickly.

1 day

English book and instructor

Duur1 day
Tijd09:00 uur – 16:00 uur
VooropleidingNo
NiveauBeginner
LesmateriaalIncl. lesboek en Incl. book and practicematerials
ExamenNo
CertificaatIncl. BHV certificate + pass
Geldigheidsduur1 year
DagarrangementIncl. coffee/tea and lunch
Prijs229,- excl. BTW

Dagdeel 1: Eerste Hulp

 • benaderen van slachtoffer(s);
 • beoordelen van bewustzijn;
 • reanimeren met AED;
 • stabiele zijligging
 • verslikking
 • wat te doen bij botbreuken, verstuikingen en brandwonden
 • symptomen en handelen als BHV’er bij diverse ziektebeelden
 • behandeling van diverse letsels.

Dagdeel 2: Brand en ontruiming

 • de taken van de BHV’er;
 • melden van incidenten (intern en extern);
 • de rol van de professionele hulpverleners;
 • wanneer wel en wanneer niet blussen;
 • de gevaren en de blustechieken;
 • de werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen;
 • ontruimingsprocedures.

Na het volgen van een cursus BHV beschik jij over de basiskennis over BHV en weet jij wat je moet doen in geval van een ongeluk, brand en ontruiming. Je bent in staat eerste hulp te verlenen, reanimeren en weet hoe je een AED moet bedienen.

 • eerste hulp verlenen
 • reanimeren met en zonder AED
 • aanmelden als burgerhulpverlener
 • een beginnende brand blussen
 • een ontruiming starten en begeleiden

Sign in location and date

voor BHV Engels


Praktische informatie

Alles wat je wilt weten over BHV in het Engels

De noodzaak om BHV ook in het Engels beschikbaar te maken, wordt in Nederland steeds groter. Voor steeds meer bedrijven geldt namelijk dat zij werknemers van meerdere nationaliteiten in dienst hebben. Een BHV cursus in het Engels is daarom beslist geen overbodige luxe!

Heeft jouw bedrijf niet-Nederlandstalige medewerkers in dienst, of is jullie voertaal Engels? Schrijf je dan snel in voor een training op één van onze locaties. Liever een cursus op je eigen locatie? Vraag dan een offerte aan voor BHV in het Engels!

Wat is BHV in het Engels?

Maar wat is de vertaling van BHV in het Engels eigenlijk? Een BHV’er wordt in het Engels een Emergency Response Officer genoemd. Naar bedrijfshulpverlening als dienst, wordt verwezen als Emergency Response Services. 

De oplettende lezer heeft al snel in de gaten dat het woord ‘’bedrijf’’ in deze definities niet voorkomt. In Engelstalige landen is het concept van bedrijfshulpverlening, dus een intern team van medewerkers dat als eerste ter plaatse is bij een bedrijfsongeval, namelijk minder gebruikelijk. Des te meer redenen om BHV ook in het Engels aan te bieden dus!

BHV Engels: voor wie is het geschikt?

De cursus BHV Engels van 101BHV.nl is voor iedere werknemer geschikt die Engels spreekt. Steeds meer in Nederland gevestigde bedrijven hebben niet-Nederlandse werknemers in dienst. Ook deze bedrijven zijn echter verplicht zich aan de regels van de Nederlandse Arbowet omtrent bedrijfshulpverlening te houden. 

In de praktijk houdt dit in dat de inhoud van de BHV cursus hetzelfde blijft.  De instructeurs van 101BHV.nl zullen de theorie en de praktijk echter in het Engels aan de deelnemers overbrengen. Ook het lesboek en ander oefenmateriaal omtrent BHV is in het Engels beschikbaar!

BHV cursus in het Engels: geschikt voor basis en herhaling

Daarnaast is de BHV cursus in het Engels geschikt voor zowel nieuwe BHV’ers als BHV’ers die al vaker een cursus hebben gevolgd. Wat veel mensen niet weten, is dat het volgen van een dergelijke cursus om periodieke herhaling vraagt. Het up-to-date houden van de BHV kennis en vaardigheden van medewerkers is namelijk wettelijk verplicht. Daarbij kan het hebben van actuele kennis en vaardigheden letterlijk van levensbelang zijn. Daarom wordt aangeraden om de cursus, ook in het Engels, jaarlijks te herhalen.

Rectangle 3

Veelgestelde vragen over BHV Engels

We helpen je graag verder

 • Wat zijn de taken van een Hoofd BHV

  Als het op veiligheid in het bedrijf aankomt, ben jij als Hoofd BHV het aanspreekpunt. Je bent op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving, weet precies hoe de bedrijfsnoodorganisatie in elkaar zit en je zorgt ervoor dat de BHV-organisatie efficiënt werkt en goed getraind en geoefend is. Je adviseert de organisatie over veilig werken en bedrijfshulpverlening en houdt de directie (en het crisis management team) op de hoogte van alles wat met bedrijfsveiligheid te maken heeft. Bij een eventuele calamiteit werk je efficiënt samen met externe hulpverleningsorganisatie zoals politie of brandweer.

  Taken en verantwoordelijkheden van een Hoofd BHV

  • Leidinggeven aan coördinatoren, ploegleiders en/of BHV’ers in het geval van een oefening en een calamiteit
  • Eerste aanspreekpunt bij calamiteiten
  • Coördineren van ontruimingen en ontruimingsoefeningen
  • Schrijven van een beleidsplan
  • Inrichten bedrijfsnoodorganisatie
  • Portefeuillehouder BHV
 • Is BHV verplicht

  Ja. Elk bedrijf in Nederland is verplicht om een aantal bedrijfshulpverleners binnen het bedrijf te hebben die goed zijn voorbereid op brand, ontruiming en ongevallen.

  BHV in de Arbowet

  – In artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening. Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen omtrent ontruiming, brand en ongevallen.
  – In artikel 15 van de Arbowet wordt omschreven dat de werkgever verplicht is om zich te laten ondersteunen door bedrijfshulpverleners. Daarnaast staat er in artikel 15 de taken van de bedrijfshulpverleners en de verplichting tot opleiding van de bedrijfshulpverleners.

 • Hoeveel BHV’ers zijn er nodig

  Het is wettelijk niet vastgelegd hoeveel BHV’ers er aanwezig dienen te zijn in het bedrijf. Het bedrijf moet op basis van een RI&E het juiste aantal BHV’ers aanstellen. De Arbowet heeft alleen bepaald dat het bedrijf “voldoende BHV’ers” moet aanstellen, maar noemt geen aantallen. Het hangt van de risico’s in het bedrijf af, hoeveel BHV’ers er nodig zijn.

  De risico’s worden bepaalt door de RI&E. Voor “echte” arbeidsrisico’s zoals: Machineveiligheid, psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting neem je op basis van de RI&E preventieve maatregelen. Helaas kun je niet voor alle risico’s maatregelen nemen, dit noemen we de restrisico’s. Het is wel mogelijk om deze risico’s af te dekken, dit doet de BHV’er. Het gaat dan namelijk om ongevallen, ontruiming en brand. Op basis van de restrisico’s stel je het aantal BHV’ers op die in noodsituaties alle medewerkers en personen in het gebouw, in veiligheid brengen.

  Er moet altijd één bedrijfshulpverlener aanwezig zijn in het bedrijf. Dit geldt ook voor ploegendiensten, bij overwerksituaties of als een deel van de medewerkers thuis werkt. In geval van nood kan een bedrijfshulpverlener die thuis werkt natuurlijk geen eerste hulp verlenen, zijn collega’s op een snelle manier naar een nooduitgang leiden of een brand blussen.

  Houd rekening met vakantie, ziekte en verlof
  Uit onderzoek is gebleken dat het vaak voor komt dat er in vakantieperiodes geen of niet genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Hier moet scherp op gelet worden, want de boete voor de afwezigheid van een bedrijfshulpverlener is €3.000,00 en dit kan bij herhaling zelfs oplopen tot €9.000,00.

Emergency Response Officer

Kies locatie en datum

Gecertificeerde instructeurs

7 dagen van tevoren gratis annuleren

30 locaties door heel Nederland

Gecertificeerde instructeurs

7 dagen van tevoren gratis annuleren

30 locaties door heel Nederland

105.252 mensen opgeleid