BHV plan

BHV plan opzetten is verplicht voor iedere werkgever. Een BHV plan is om op papier te zetten op welke manier de BHV binnen het bedrijf of organisatie georganiseerd is. Het is raadzaam om een BHV plan op te stellen door een specialist zoals 101BHV.nl dat is. Onze ervaren veiligheidskundigen weten exact wat er moet gebeuren in het geval van calamiteiten. Zij kunnen hun kennis vertalen naar de situatie in uw bedrijf en er voor zorgen dat er een BHV plan komt.

Meer weten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of stuur een e-mail naar info@101BHV.nl

Inhoud BHV plan

Bedrijven die te maken hebben met bijzondere risico’s kunnen door 101BHV.nl een BHV plan op maat laten opstellen. Hierin worden alle mogelijke risico’s van de onderneming in kaart gebracht en worden er maatregelen benoemd, die calamiteiten moeten voorkomen of de schade ervan beperken.

  • Verantwoording BHV plan
  • Basisgegevens bedrijf
  • BHV-organisatie
  • BHV-opleidingen
  • BHV-materialen
  • Procedures voor het personeel
  • Procedures voor de BHV
  • Instructiekaarten en plattegronden
  • Ontruimings- en/of BHV oefeningen

Meer weten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of stuur een e-mail naar info@101BHV.nl