Ontruimingsplan

Een belangrijk onderdeel van veiligheid op de werkvloer, is het opstellen van een ontruimingsplan. In een ontruimingsplan wordt omschreven hoe je in geval van nood alle aanwezige personen veilig uit een gebouw kunt krijgen.

 
ontruimingsplan-voorbeeld
 
Het ontruimingsplan is als het ware een draaiboek voor hoe je moet handelen in het geval van een calamiteit. BHV’ers zien in het ontruimingsplan hun taken omschreven en moeten het – als leidraad wanneer de situatie daarom vraagt. 101BHV.nl kan in samenspraak het ontruimingsplan opstellen. Tevens kunnen we er voor zorgen dat alle BHV’ers op de hoogte zijn van de inhoud. Dit kunnen wij bijvoorbeeld aangeven tijdens een BHV in company. Aan de hand van het ontruimingsplan kunnen we jaarlijks het verplichte ontruimingsoefening organiseren.
 
Praktische opzet met professionele uitstraling
Maatwerk op basis NEN 8112
Ontruimingsplan is up-to-date
Eén leverancier voor de complete BHV organisatie

Meer weten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of stuur een e-mail naar info@101BHV.nl

Is een ontruimingsplan verplicht

Niet alle organisaties zijn verplicht een ontruimingsplan te hebben, maar als er in het bedrijf een brandmeldinstallatie aanwezig is, dan is een ontruimingsplan een absolute vereiste. Dit geldt ook voor gebouwen waar aan ten minste 10 mensen ‘s nachts onderdak wordt verleend, zoals ziekenhuizen en hotels. Voor gebouwen waar dagelijks minimaal 10 kinderen onder de 12 jaar of gehandicapten verblijven, zoals basisscholen, dag- en kinderopvang, is het ook verplicht een ontruimingsplan op te stellen. 101BHV.nl heeft ervaring met ontruimingsplannen voor bovengenoemde bedrijven en faciliteiten en weet precies welke elementen in het ontruimingsplan opgenomen moeten worden.
 
Pictogrammen ontruimingsplattegrond

Meer weten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of stuur een e-mail naar info@101BHV.nl