Ontruimingsplan

In een ontruimingsplan wordt omschreven hoe je in geval van nood alle aanwezige personen veilig uit een gebouw kunt krijgen. Het ontruimingsplan is als het ware een draaiboek voor hoe je moet handelen in het geval van een calamiteit. BHV’ers zien in het ontruimingsplan hun taken omschreven en moeten het – als leidraad wanneer de situatie daarom vraagt. 101BHV.nl kan in samenspraak het ontruimingsplan opstellen. Tevens zorgen we er voor dat alle BHV’ers op de hoogte zijn van de inhoud. Aan de hand van het ontruimingsplan kunnen we jaarlijks het verplichte ontruimingsoefening organiseren.

Neem contact met 101BHV.nl op

Elk bedrijf is anders en heeft te maken met verschillende risico’s. Neem contact met ons op voor meer informatie. Bel naar 085-7920131 of stuur een e-mail naar info@101BHV.nl.

Is een ontruimingsplan verplicht

Niet alle organisaties zijn verplicht een ontruimingsplan te hebben, maar als er in het bedrijf een brandmeldinstallatie aanwezig is, dan is een ontruimingsplan een absolute vereiste. Dit geldt ook voor gebouwen waar aan ten minste 10 mensen ‘s nachts onderdak wordt verleend, zoals ziekenhuizen en hotels. Voor gebouwen waar dagelijks minimaal 10 kinderen onder de 12 jaar of gehandicapten verblijven, zoals basisscholen, dag- en kinderopvang, is het ook verplicht een ontruimingsplan op te stellen. 101BHV.nl heeft ervaring met ontruimingsplannen voor bovengenoemde bedrijven en faciliteiten en weet precies welke elementen in het ontruimingsplan opgenomen moeten worden.

Meer weten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of stuur een e-mail naar info@101BHV.nl