Alles voor de beste BHV

Stel je voor dat er binnen jouw organisatie een calamiteit plaatsvindt. Er raakt een medewerker gewond, een bezoeker valt van de trap of er breekt brand uit. Weet jij dan wat jou te doen staat?

101BHV.nl verzorgt de complete BHV organisatie voor bedrijven in heel Nederland. Wij zijn hierin één van de meest veelzijdige en complete aanbieders. We zijn van toegevoegde waarde omdat wij alles in huis hebben, altijd in de buurt zijn en maatwerk kunnen leveren.

Wij verzorgen BHV cursussen:
Bij jullie op locatie | Bij jou in de buurt | Op locatie geregeld door 101BHV.nl | In een BHV oefencentrum

EERSTE HULP VERLENEN

Wat is BHV

BHV staat voor bedrijfshulpverlening en is verplicht voor alle organisaties met personeel. Elk bedrijf met personeel is volgens de Arbowet verplicht zorg te dragen voor een goede BHV organisatie.

De taken van BHV’ers zijn:

 • Eerste hulp verlenen bij ongevallen;
 • Beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • In noodsituaties alarmeren enevacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Lees meer wat is BHV
bhv ontruiming
BHV IN DE ARBOWET

BHV is verplicht

Een BHV cursus is verplicht voor organisaties met medewerkers in loondienst.
Hoeveel BHV’ers er nodig zijn, hangt af van de grootte van de onderneming en de risico’s die de specifieke werkzaamheden met zich meebrengen.

Na het behalen een BHV certificaat, moet de deelnemer jaarlijks op BHV herhaling om de vaardigheden te oefenen en de geldigheid van het BHV certificaat te behouden.


Lees meer over BHV
WIE ZIJN WIJ

Over 101BHV.nl

Alles voor de beste BHV’er. Dat is waar 101BHV.nl zich dagelijks voor inzet. 101BHV.nl beschikt over een team gekwalificeerde instructeurs en medewerkers die vakkundig ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van BHV. Met 101BHV.nl heeft uw organisatie één partij voor:

FD-Gazellen-2019-2021-2022


Lees meer over 101BHV.nl
BHV ontruiming scenario oefencentrum
Overzicht BHV locaties
OOK BIJ JOU IN DE BUURT

Landelijke dekking

101BHV.nl organiseert op ruim 25 locaties in Nederland BHV cursussen, ook in een BHV oefencentrum. Zo is er altijd een geschikte locatie bij jou in de buurt.

Het is ook mogelijk om de cursus BHV en oefeningen op eigen locatie te laten plaatsvinden. Neem contact met ons op en wij komen je bezoeken!


Bekijk alle locaties

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Of bekijk onze veelgestelde vragen

 • Wat betekent BHV?

  De afkorting BHV betekent bedrijfshulpverlening. Dit is de hulp die wordt verleend bij incidenten van jouw bedrijf, die de gezondheid en de veiligheid van jou en jouw werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

  De BHV’ers zorgen ervoor dat schade en letsel zoveel mogelijk wordt beperkt en voorkomen. In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Elke werkgever is verplicht om goed voorbereid te zijn op brand, ontruiming en ongevallen. De werkgever moet zich hierbij ondersteunen door deskundige bedrijfshulpverleners.

  Naast bedrijfshulpverlening, betekent BHV ook basishulpverlening en burgerhulpverlening.

 • Wat zegt de wet over BHV?

  De wet is duidelijk over BHV: elke werkgever moet zich laten bijstaan door een of meer werknemers die (door de werkgever) zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
  Dit staat in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Hierin staat ook dat bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige BHV cursus en uitrusting dat zij de taken van een BHV’er naar behoren kunnen vervullen.

 • Wat zijn de taken van een BHV’er

  Wat zijn de taken van een BHV’er? Het woord zegt het al: een bedrijfshulpverlener biedt eerste hulp bij een ongeval, brand of ontruiming totdat de professionele hulpdiensten het overnemen.

  De taken van een BHV’er volgens de Arbowet, artikel 15:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het bestrijden en/of beperken van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf en omgeving.

  Een BHV’er is opgeleid om te handelen in nood om klanten en werknemers in veiligheid te brengen. Zo weet een bedrijfshulpverlener wat hij  moet doen om alle aanwezigen veilig te evacueren en hoe hij moet handelen bij eerste hulp. Een bedrijfshulpverlener kan bijvoorbeeld reanimeren en verbanden aanleggen.

 • Hoeveel BHV’ers zijn er nodig

  Het is wettelijk niet vastgelegd hoeveel BHV’ers er aanwezig dienen te zijn in het bedrijf. Het bedrijf moet op basis van een RI&E het juiste aantal BHV’ers aanstellen. De Arbowet heeft alleen bepaald dat het bedrijf “voldoende BHV’ers” moet aanstellen, maar noemt geen aantallen. Het hangt van de risico’s in het bedrijf af, hoeveel BHV’ers er nodig zijn.

  De risico’s worden bepaalt door de RI&E. Voor “echte” arbeidsrisico’s zoals: Machineveiligheid, psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting neem je op basis van de RI&E preventieve maatregelen. Helaas kun je niet voor alle risico’s maatregelen nemen, dit noemen we de restrisico’s. Het is wel mogelijk om deze risico’s af te dekken, dit doet de BHV’er. Het gaat dan namelijk om ongevallen, ontruiming en brand. Op basis van de restrisico’s stel je het aantal BHV’ers op die in noodsituaties alle medewerkers en personen in het gebouw, in veiligheid brengen.

  Er moet altijd één bedrijfshulpverlener aanwezig zijn in het bedrijf. Dit geldt ook voor ploegendiensten, bij overwerksituaties of als een deel van de medewerkers thuis werkt. In geval van nood kan een bedrijfshulpverlener die thuis werkt natuurlijk geen eerste hulp verlenen, zijn collega’s op een snelle manier naar een nooduitgang leiden of een brand blussen.

  Houd rekening met vakantie, ziekte en verlof
  Uit onderzoek is gebleken dat het vaak voor komt dat er in vakantieperiodes geen of niet genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Hier moet scherp op gelet worden, want de boete voor de afwezigheid van een bedrijfshulpverlener is €3.000,00 en dit kan bij herhaling zelfs oplopen tot €9.000,00.

 • Wat zijn de aandachtspunten voor BHV?

  Om de veiligheid op de werkvloer te vergroten zijn er een aantal aandachtspunten voor BHV.

  • Een BHV’er moet beschikken over de juiste BHV, EHBO en AED producten, bijvoorbeeld BHV hesjes.
  • Zorg ervoor dat BHV’ers één keer per jaar een BHV herhaling volgen.
  • Denk goed na over de spreiding en dekking van BHV’ers over verschillende afdelingen en locaties, zodat er in geval van nood altijd snel een BHV’er ter plaatse is.
  • Vrijwillige betrokkenheid is meestal effectiever dan het verplichten van medewerkers om bedrijfshulpverlener te worden.
  • Om een bedrijfshulpverlener te stimuleren kan het bedrijf hem/haar een vergoeding geven voor de extra BHV taken.

Bekijk meer veelgestelde vragen of neem contact met ons op via 085-79 20 131 of stuur een e-mail.

Actueel

Tevreden klanten

Klanten aan het woord

3450 beoordelingen

Kwaliteit, samen met een persoonlijke aanpak. Dat is waar we voor gaan!

9.3
Klantenvertellen
9.3/10
3450​ beoordelingen

Wij werken o.a. voor:

Gecertificeerde instructeurs
7 dagen van te voren gratis annuleren
Landelijke dekking