RI&E

RI&E is een afkorting van Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het is een verplicht onderdeel van de Arbowet Externe link, waar bijna alle werkgevers aan moeten voldoen. Door een RI&E worden mogelijke risico’s binnen het bedrijf in kaart gebracht en kunnen er maatregelen genomen worden om deze te beperken of uit te sluiten. Het opstellen van de RI&E behoort tot de taken van de preventiemedewerker, maar binnen kleine bedrijven is het vaak de directeur, al dan niet met hulp van enkele werknemers, die de RI&E uitvoert. Om tijd te besparen en er zeker van te zijn dat de RI&E goed, volledig en up-to-date is, kun je er ook voor kiezen het opstellen ervan uit handen te geven aan 101BHV.nl.

voorbeeld-rie

Meer weten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of stuur een e-mail naar info@101BHV.nl

101BHV.nl is dé deskundige op het gebied van RI&E

101BHV.nl heeft als expert op het gebied van BHV en veiligheid jarenlang ervaring met het opstellen, beoordelen en adviseren op het gebied van RI&E’s. Onze veiligheidsdeskundigen kunnen de risico’s waar jouw bedrijf of organisatie mee te maken heeft, inventariseren en een plan van aanpak (PvA) schrijven over de maatregelen die genomen moeten worden om deze risico’s te verkleinen. Bovendien kunnen wij de verplichte toetsing van de RI&E door een gecertificeerde Arbodeskundige verzorgen. Bij de toetsing wordt gekeken of de bedrijfssituatie correct weergegeven is en of alle risico’s genoemd worden. Wanneer 101BHV.nl de RI&E heeft opgesteld, kun je er zeker van zijn dat aan alle Arbo-eisen wordt voldaan.

bhv-brand-ontruiming

Geldigheid RI&E

De geldigheid van een goedgekeurde RI&E is 3 jaar. Echter is een RI&E een momentopname. Een verbouwing, plaatsing van nieuwe machines, taakverandering van medewerkers of nieuwe veiligheidsnormen kunnen aanleiding zijn de RI&E opnieuw te bezien. De aanpassingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en apart worden beoordeeld door de Arbo-dienst.

Meer weten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of stuur een e-mail naar info@101BHV.nl