Hoeveel BHV’ers in een bedrijf

BHV staat voor bedrijfshulpverlening en is voor elke werkgever verplicht. Maar hoeveel BHV’ers is voor jullie organisatie voldoende?

Ben jij verantwoordelijk voor de BHV organisatie, dan is het belangrijk om te weten hoeveel BHV’ers je moet hebben.
In de Arbowet is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Toch moet je zorgen dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Hoe dan?

 

 

Hoeveel BHV’ers zijn er nodig

Voorheen was 1 BHV’er op de 50 personen de regel om het aantal BHV’ers te bepalen. Per 1 januari 2007 is dit uit de Arbo-wet en geldt de regel 1 op de 50 niet meer.

Elk bedrijf is anders en heeft te maken met verschillende factoren en risico’s. Op basis van een RI&E, Risico-Inventarisatie en Evaluatie, zal de werkgever het aantal BHV’ers moeten bepalen.

In een RI&E staan o.a. de risico’s over brand en ongelukken. Er moet altijd een BHV’er aanwezig zijn en moet de werkgever zorgen voor vervanging tijdens ziekte of verzuim.
 

Maatgevende factoren

Het aantal BHV’ers dat een bedrijf moet hebben, wordt bepaald op basis van maatgevende factoren.
Hieronder staan een aantal maatgevende factoren, waar rekening mee gehouden moet worden met het vaststellen van het aantal BHV’ers.

  • Zelfredzaamheid
  • Beschikbaarheid
  • Opkomsttijd professionele hulpverlening
  • Grootte van het gebouw
  • Complexiteit van het gebouw
  • Aantal bezoekers/gasten
  • Aantal medewerkers

Met bovenstaande factoren breng je de situatie in het bedrijf in kaart. Vervolgens inventariseer je welke incidenten er kunnen voorkomen. De mogelijke incidenten kunnen worden beschreven in scenario’s.

Een scenario is een beschrijving van een mogelijk incident dat in het bedrijf kan plaatsvinden. Voorbeeld van een scenario: in de gang van een zorginstelling staan scootmobielen aan de lader. De accu kan door het laden oververhit raken, waardoor brand kan ontstaan.
 


 

Voorkom een boete

Tijdens de vakantieperiode komt het vaak voor dat er geen of te weinig BHV’ers zijn. Ook in deze periode moeten er voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan loop je kans op een boete van €3.000,00 die bij herhaling op kan lopen tot €9.000,00. Het is toegestaan om samen te werken met andere bedrijven met BHV’ers, als het bedrijf in bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw zit.

Lees ook: