Basishulpverlening voor overige organisaties

De afkorting BHV kent sinds dit jaar twee betekenissen. Het staat voor bedrijfshulpverlening en basishulpverlening. Bedrijfshulpverlening geeft aan dat het voornamelijk voor bedrijven is en met basishulpverlening kunnen we concluderen dat BHV ook gaat gelden voor (sport)verenigingen, evenementen, vrijwilligersorganisaties, kerken enz. Veel regels gelden specifiek voor bedrijven maar met basishulpverlening komen er ook regels op het gebied van (brand)veiligheid voor de zojuist genoemde organisaties.

 

Wat is basishulpverlening

AMvB (Algemene maatregel van Bestuur) brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen is op 12 oktober gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2018 gelden op dat moment landelijke regels voor het brandveilig gebruik van overige plaatsen (‘niet-bouwwerken’ zoals tenten bij evenementen, tribunes, e.d.). De maatregel stelt wettelijke regels aan de wijze waarop brandveiligheid moet worden gewaarborgd op andere plaatsen dan gebouwen, waaronder evenemententerreinen en de tijdelijke bouwwerken die daar worden geplaatst.

Nieuw in deze AmvB is de wettelijke verplichting tot het organiseren van basishulpverlening op evenementen en andere plaatsen.

Een basishulpverlener is niet iemand anders dan een bedrijfshulpverlener. Een BHV’er voert de taken uit als eerste hulp verlenen, een beginnende brand blussen en ontruimen als het nodig is.


Ben jij voorbereid?

Wil jij ook voorbereid zijn tijdens een calamiteit? Meld je aan voor een praktijkgerichte BHV cursus.

Bekijk cursusaanbod

Geschreven door

Rick Boelens Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *