verbeterde-regels-brandwonden
EHBO

Verbeterde Eerste Hulpregels bij brandwonden

De Nederlandse Brandwonden Stichting  heeft naar aanleiding van onderzoek en nieuwe inzichten, de adviezen voor eerste hulpregels bij brandwonden aangepast. In tegenstelling tot het oude advies, wordt nu geadviseerd om direct alle kleding en een luier uit te doen en om sieraden te verwijderen. [lees_meer post=1365] De Eerste Hulp-regels bij brandwonden die tot nu toe algemeen gehanteerd werden, zijn in 2003 opgesteld naar aanleiding van de Volendamramp. Deze regels zijn gericht op eerste hulp bij verbranding met vuur. Helaas komen hete vloeistof verbrandingen nu erg vaak voor. Vooral bij kleine kinderen. Dr. Sonja Scholten: “Je kunt het ouders en omstanders niet verwijten als het mis gaat. Ze weten niet precies wat ze moeten doen. En dat pakken we nu aan: Koel een brandwond 10 minuten met lauw zachtstromend leidingwater en doe direct de kleding en bij kinderen ook de luier uit!”     Goed koelen en kleding verwijderen Eerst water, de rest komt later, blijft het credo. In de praktijk blijkt echter dat er niet altijd adequaat gekoeld wordt, omdat de juiste locatie van de brandwond door de kleding niet zichtbaar is. Bovendien houdt niet verwijderde kleding en een luier de warmte langer vast, waardoor het proces van verbranding door kan gaan. “Omdat koelen en het uittrekken van de kleding bij voorkeur tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden, zijn deze twee regels samengevoegd.’’, aldus dr. Sonja Scholten.   Dek de wond af met huishoudfolie en houd de patiënt warm Dr. Sonja Scholten: ‘’Op het terrein van wondbedekking adviseren we de brandwond af te dekken met plastic huishoudfolie, steriel verband of een schone doek. De reden om juist plastic huishoudfolie te benoemen is dat het makkelijk beschikbaar is, niet aan de wond plakt en het de pijn enigszins verlicht. Ook is het belangrijk om het slachtoffer warm te houden met een deken, want onderkoeling heeft een negatieve invloed op de wondgenezing.’’   Eerste Hulp-regels 2018 De wijziging van de Eerste Hulp-regels aan de nieuwste inzichten heeft geleid tot de volgende regels: Koel de brandwond 10 minuten met lauw zachtstromend leidingwater en verwijder zo snel mogelijk kleding, sieraden en de luier! Voorkom dat het lichaam teveel afkoelt. Koel alleen de wond! Bedek na het koelen de wond met plastic huishoudfolie, steriel verband of een schone doek. Smeer niets op de brandwond. Houd het slachtoffer warm met een deken. Waarschuw een arts bij blaren, een open wond en bij elektrisch/chemisch letsel. Vervoer het brandwondenslachtoffer, indien mogelijk, zittend. Voor de nieuwe eerste hulp regels is recent brandwondenonderzoek en de in 2015 vastgestelde richtlijn ‘Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum’ gebruikt. Aangevuld met de dagelijkse ervaring van de medisch professionals in de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam).
EHBO

Van buik naar rugligging

Van buik naar rug; dat is de methode die als eerste wordt gebruikt om een slachtoffer in een goede positie te leggen. Wanneer eerste hulp verleend moet worden aan een slachtoffer, die bewusteloos is en op de buik ligt, is het moeilijk om vitale functies na te kunnen gaan. Een beoordeling van de ademhaling is niet goed mogelijk, terwijl dat wel noodzakelijk is om de ernst van de situatie in te kunnen schatten. Bovendien zal het slachtoffer in ieder geval op de rug moeten liggen als er reanimatie nodig is. Daarom is het van buik naar rug draaien één van de eerste dingen die je moet doen.   In 6 stappen van buik naar rug Probeer contact te maken met het slachtoffer. Krijg je geen reactie, probeer dan de buik naar rug-methode. Ga op je knieën aan de gezichtszijde zitten. Pak de arm die het dichtst bij je is bij pols en elleboog vast en leg deze langs het lichaam. Houd de arm zo dicht mogelijk bij de grond. Ga naar de andere kant en leg de benen kruislings over elkaar heen, waarbij de voet van de gezichtszijde over de andere voet gehaakt wordt. Leg de andere arm langs het hoofd in de zogenaamde ‘Superman-houding’, zonder de arm hoog op te tillen. Pak het slachtoffer bij schouder en heup en kantel hem of haar op de zij. Ondersteun hoofd en nek en draai het slachtoffer voorzichtig op de rug.   Controleren van vitale functies Ervan uitgaande dat het slachtoffer nog steeds buiten bewustzijn is en de situatie om directe actie vraagt, start je, zodra het slachtoffer van buik naar rug is gedraaid, met het controleren van de vitale functies. Omdat de ademhaling bemoeilijkt kan zijn door de buikligging, zorg je er als eerste voor dat de luchtweg vrij is en controleer je of de ademhaling aanwezig en constant is. Als het slachtoffer gewoon ademhaalt, kun je hem of haar terug draaien naar de stabiele zijligging. Is er geen ademhaling waarneembaar, begin dan, in afwachting van de aankomst van hulpdiensten, direct met reanimatie.   Wel of niet draaien bij mogelijk wervelletsel Wanneer het slachtoffer mogelijk wervelletsel heeft opgelopen, is het niet aan te raden hem of haar van buik naar rug te draaien. De gevolgen van een draai kunnen in een dergelijke situatie dramatisch zijn. Echter, de ademhaling is te allen tijde het belangrijkste. Dus als de ademhaling belemmerd lijkt te worden of niet waarneembaar is, dan zal je het slachtoffer toch van buik naar rug moeten draaien ondanks de risico’s. Het beste kun je dit met meerdere mensen doen, die bij voorkeur allen getrainde hulpverleners zijn. Met de log-roll techniek heb je dan de minste kans op blijvende schade van de wervels.
EHBO

Wat te doen bij verdrinking

Steeds meer kinderen en jonge mensen komen tijdens spel en recreatie in verdrinkingsgevaar. Dat is bovendien niet alleen het geval buitenshuis. Ook in bad kunnen kinderen in de problemen komen. Vooral als ze het bad delen met een ouder broertje of zusje en ouders er onterecht van uit gaan dat ze elkaar wel in de gaten zullen houden. Omdat verdrinking in stilte kan plaatsvinden, zonder dat je plonsen of schreeuwen hoort, is het kwaad in een onbewaakt ogenblik al gauw geschied. Kinderen die niet kunnen zwemmen, moeten daarom altijd door een verantwoordelijke in het zicht worden gehouden.   Jonge kinderen het vaakst slachtoffer van verdrinking Jonge kinderen zijn het vaakst slachtoffer van verdrinkingsgevaar. In de meeste gevallen gaat het om kinderen onder de 4 jaar, die een moment uit het zicht worden verloren en te water raken. Maar er is ook een toename te zien in het aantal slachtoffers in de oudere leeftijdscategorieën. Dit is te verklaren doordat niet iedereen per definitie een zwemdiploma haalt. Toen het schoolzwemmen nog standaard tot het lesprogramma op de basisschool hoorde, waren kinderen zonder zwemdiploma eerder uitzondering dan regel. Nu de zwemlessen tot de verantwoordelijkheid van de ouders geworden zijn, blijkt niet iedereen daar tijdig prioriteit aan te geven.   Groter risico op verdrinking onder immigranten Onder recent geïmmigreerde mensen uit niet-westerse samenlevingen is het risico op verdrinking de laatste jaren alleen maar toegenomen. Vooral jonge kinderen worden slachtoffer van het niet of niet goed genoeg kunnen zwemmen. Er wordt dan ook door verschillende instanties op gewezen dat er met name aan deze groep voldoende voorlichting moet worden gegeven over het belang van zwemvaardigheid in zo’n waterrijk land als Nederland.   Wat te doen bij verdrinking Wanneer je een slachtoffer van verdrinking ziet en wilt helpen, aarzel dan geen moment en bel direct met het alarmnummer 112. Hoewel de neiging om zelf in het water te springen om de persoon in kwestie te redden waarschijnlijk groot is, kun je dat beter niet doen als je zelf niet getraind ben in reddingszwemmen. Een drenkeling zal zich namelijk in paniek vastgrijpen en zo ook de redder in gevaar kunnen brengen. Als de situatie toch om directe actie vraagt, zorg dan in ieder geval dat er meer hulp in de buurt is. Maar let op, eigen veiligheid eerst! Wanneer het slachtoffer uit het water is, maak dan direct de luchtweg vrij door de kin op te tillen en controleer de ademhaling. Is deze normaal maar is de drenkeling buiten bewustzijn, leg hem of haar dan in de stabiele zijligging. Bescherm het slachtoffer tegen onderkoeling met een reddingsdeken en wacht op de hulpdiensten. Is er geen ademhaling, begin dan direct met reanimatie. Ook als de reddingsactie succesvol is geweest, moet het slachtoffer altijd door een arts gecontroleerd worden.
Nog Geen Afbeelding
EHBO

Baby's vaker slachtoffer door hete thee

Nederlandse Brandwondencentra zien een stijging in het aantal jonge slachtoffers van 0-4 jaar die brandwonden oplopen door ongelukken met hete thee. De stijging van het aantal ongevallen begint bij baby\'s van zeven maanden oud die in staat zijn om voorwerpen vast te grijpen of andere bewegingen maken waardoor er ongelukken ontstaan met bijvoorbeeld hete thee of koffie.   Als een baby een bewegend voorwerp kan grijpen of zelfstandig kan gaan zitten of staan verhoogt dit het risico op ongevallen met hete thee of koffie aanzienlijk. Jaarlijks worden er ruim 200 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgenomen in een Nederlands brandwondencentrum na ongeval met een kopje hete thee of koffie. Traumachirurg Annebeth de Vries, werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk: ‘’Het grote aantal heetwater-verbrandingen bij jonge kinderen moet dalen. De gevolgen van brandwonden door hete vloeistoffen bij deze groep jonge kinderen zijn heftig. Kinderen hebben een veel dunnere huid en het verbrand lichaamsoppervlak is veel sneller groot dan bij volwassenen. Kinderen moeten soms nog vele jaren operaties ondergaan. Daarnaast is ook de psychische impact voor deze kinderen en hun ouders erg groot.’’   Kijk kritisch naar het gedrag van uw kind Belangrijk is dus om de ontwikkeling van een kind goed in de gaten te houden. De Brandwonden Stichting adviseert ouders van jonge kinderen dan ook: kijk kritisch naar het gedrag van uw kind. Volg hierbij het stappenplan: Stap 1: wat kan uw kind al wel en misschien nog nét niet? Denk hierbij aan het vastgrijpen van voorwerpen en het zelfstandig zitten of staan. Stap 2: kan uw kind hierdoor bij hete vloeistoffen? Bijvoorbeeld bij een kop thee of een pot koffie op de salontafel of het snoer van de waterkoker in de keuken. Stap 3: onderneem actie. Drink bijvoorbeeld geen koffie of thee met uw kind op schoot en zet kopjes en kannen buiten bereik van kinderen. Lees meer tips voor het voorkomen van brandwonden.
Nog Geen Afbeelding
EHBO

Stabiele zijligging in 6 stappen

Hoe leg je een slachtoffer in een stabiele zijligging? Als iemand bewusteloos is maar wel een normale ademhaling heeft, leg je het slachtoffer in een stabiele zijligging. Wanneer het slachtoffer in een stabiele zijligging ligt, ligt het slachtoffer stevig dat het niet makkelijk terug rolt naar rug of buik. Doe dit niet als je vermoed dat het slachtoffer hoofd- en/of nekletsel heeft. Het hoofd is naar achter gekanteld en de mond naar de grond gericht. De luchtwegen worden zo vrij gehouden. Dat is nodig omdat bij een bewusteloos slachtoffer de spieren in de keelholte verslappen. Hierdoor kan de tong in de keel zakken waardoor de ademweg wordt geblokkeerd. Lees in 6 stappen hoe je iemand in een stabiele zijligging legt.   Zo leg je iemand in de stabiele zijligging 1. Kniel naast het slachtoffer neer. 2. Zorg dat beide benen van het slachtoffer gestrekt zijn en iets uit elkaar liggen. 3. Plaatst de dichtstbijzijnde arm in een rechte hoek ten opzichte van het lichaam. De hoek tussen de oksel en het lichaam moet ongeveer negentig graden zijn. Ditzelfde doe je met de onder- en bovenarm. De elleboog moet negentig graden zijn en de onderarm moet naar boven gericht zijn. De handpalm moet ook omhoog liggen. 4. Breng de andere arm over de borstkas heen en druk de handrug tegen de wang die naar de grond wijst. Zorg dat deze hand altijd tegen de wang blijft. 5. Pak nu met je vrije hand het been vast dat het verst van je afligt. Trek de knie omhoog en laat de voet op de grond staan. Trek daarna het opgetrokken been naar je toe. Zorg dat de heup en de knie van het opgetrokken been een rechte hoek vormen. Blijf ondertussen de handrug tegen de wang drukken. 6. Kantel nu het hoofd naar achteren. Zorg dat de mond naar de grond is gericht. Zo kan het slachtoffer niet stikken of braaksel of bloed in de longen krijgen. Om het hoofd gekanteld te houden, kun je eventueel de hand onder het hoofd een klein beetje verschuiven. Het slachtoffer ligt nu een stabiele zijligging. Blijf ondertussen de ademhaling controleren.