Steeds meer kinderen en jonge mensen komen tijdens spel en recreatie in verdrinkingsgevaar. Dat is bovendien niet alleen het geval buitenshuis. Ook in bad kunnen kinderen in de problemen komen. Vooral als ze het bad delen met een ouder broertje of zusje en ouders er onterecht van uit gaan dat ze elkaar wel in de gaten zullen houden. Omdat verdrinking in stilte kan plaatsvinden, zonder dat je plonsen of schreeuwen hoort, is het kwaad in een onbewaakt ogenblik al gauw geschied. Kinderen die niet kunnen zwemmen, moeten daarom altijd door een verantwoordelijke in het zicht worden gehouden.

 

Jonge kinderen het vaakst slachtoffer van verdrinking

Jonge kinderen zijn het vaakst slachtoffer van verdrinkingsgevaar. In de meeste gevallen gaat het om kinderen onder de 4 jaar, die een moment uit het zicht worden verloren en te water raken. Maar er is ook een toename te zien in het aantal slachtoffers in de oudere leeftijdscategorieën. Dit is te verklaren doordat niet iedereen per definitie een zwemdiploma haalt. Toen het schoolzwemmen nog standaard tot het lesprogramma op de basisschool hoorde, waren kinderen zonder zwemdiploma eerder uitzondering dan regel. Nu de zwemlessen tot de verantwoordelijkheid van de ouders geworden zijn, blijkt niet iedereen daar tijdig prioriteit aan te geven.

 

Groter risico op verdrinking onder immigranten

Onder recent geïmmigreerde mensen uit niet-westerse samenlevingen is het risico op verdrinking de laatste jaren alleen maar toegenomen. Vooral jonge kinderen worden slachtoffer van het niet of niet goed genoeg kunnen zwemmen. Er wordt dan ook door verschillende instanties op gewezen dat er met name aan deze groep voldoende voorlichting moet worden gegeven over het belang van zwemvaardigheid in zo’n waterrijk land als Nederland.

 

Wat te doen bij verdrinking

Wanneer je een slachtoffer van verdrinking ziet en wilt helpen, aarzel dan geen moment en bel direct met het alarmnummer 112. Hoewel de neiging om zelf in het water te springen om de persoon in kwestie te redden waarschijnlijk groot is, kun je dat beter niet doen als je zelf niet getraind ben in reddingszwemmen. Een drenkeling zal zich namelijk in paniek vastgrijpen en zo ook de redder in gevaar kunnen brengen. Als de situatie toch om directe actie vraagt, zorg dan in ieder geval dat er meer hulp in de buurt is. Maar let op, eigen veiligheid eerst!
Wanneer het slachtoffer uit het water is, maak dan direct de luchtweg vrij door de kin op te tillen en controleer de ademhaling. Is deze normaal maar is de drenkeling buiten bewustzijn, leg hem of haar dan in de stabiele zijligging. Bescherm het slachtoffer tegen onderkoeling met een reddingsdeken Externe link en wacht op de hulpdiensten. Is er geen ademhaling, begin dan direct met reanimatie. Ook als de reddingsactie succesvol is geweest, moet het slachtoffer altijd door een arts gecontroleerd worden.

CTA BLOCK