2 minuten

BHV

Nazorg BHV’er na een incident

In dit artikel

BHV’ers kunnen tijdens het uitoefenen van hun taak in aanraking komen met schokkende situaties. En dit emotionele proces kan onder meer psychologische gevolgen hebben. Het is belangrijk dat deze gebeurtenissen goed verwerkt worden. Nazorg voor BHV’ers na een incident regelen is dan ook essentieel voor werkgevers.

Ingrijpende situaties voor BHV’ers

BHV’ers kunnen in uiteenlopende situaties terecht komen die veel van hen vragen. Over het algemeen zal het om kleine incidenten gaan, maar soms kan het een ingrijpende gebeurtenis betrekken. Zo moet de BHV’er misschien iemand reanimeren, een collega uit een beginnende brand redden of een gewonde verzorgen.

Dit is een ingrijpend proces, dat verwerkt moet worden. Hiervoor is het belangrijk dat de BHV’er achteraf zijn verhaal kwijt kan. Het helpt namelijk niet om gevoelens te verdringen of te ontkennen – hier kan iemand onder gaan lijden. Niet alleen op het werk, maar ook thuis.

Het is belangrijk om te onthouden dat ieder mens anders is. En dus ook anders reageert op bepaalde situaties. Niet iedereen vindt het even makkelijk om zich emotioneel uit te drukken. Als werkgever zorg je voor adequate professionele traumahulp of slachtofferhulp.

Opvang voor werknemers is een wettelijke plicht

In een uitspraak van de Hoge Raad is bepaald dat werkgevers in het kader van de werkgeversaansprakelijkheid (ex.art.7:658 BW) verplicht zijn adequate opvang te verzorgen na een overval, (bedrijfs)ongeval, agressie of geweldssituatie binnen het bedrijf. Traumaopvang is er op gericht om arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een trauma te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers slechter functioneren en vaker langdurig ziek zijn wanneer traumatische ervaringen niet goed behandeld worden.

Signalen van gevolgen van traumatische gebeurtenissen

Ondanks dat mensen onderling verschillen, zijn er een aantal signalen dat overeenkomt bij een traumatische ervaring. Zo kan een BHV’er last krijgen van slaapproblemen, prikkelbaar zijn en moeite hebben om zich te concentreren. Ook kan er een stressreactie ontstaan wanneer er over de ingrijpende gebeurtenis wordt gepraat.

Ook andere lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Als werkgever wil je natuurlijk dat je werknemers goed gezond zijn, zonder lichamelijke trauma’s. Vergeet dan ook de nazorg voor een BHV’er niet na een incident. De BHV’er kan behoefte hebben aan een evaluatiegesprek of nazorg.

Nazorg voor BHV’ers

Door voor een goede preventie en nazorg te kiezen, zal een traumatische ervaring op de juiste manier verwerkt worden. Bij de nazorg voor BHV’ers kan er worden ingegaan op het verwerkingsproces. Het is belangrijk daarbij voor een partij te kiezen die veel expertise heeft in traumaverwerking. En die zich kan inleven in de doelgroep om in kaart te brengen wat signalen zijn van mogelijke klachten.
Bron: Traumaopvang en Nazorg

182cae31c30b4d6ec11dba3cd32402e5

Rick Boelens

Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

In dit artikel

Ben jij voorbereid?

Wil jij ook voorbereid zijn tijdens een calamiteit? Meld je aan voor een praktijkgerichte BHV cursus.

BHV cursus

FD Gazelle 2019, 2020 en 2021

Beste Opleider Arbo & Veiligheid

Gemiddelde beoordeling 9.3

FD Gazelle 2019, 2020 en 2021

Beste Opleider Arbo & Veiligheid

Gemiddelde beoordeling 9.3

Meer weten?

Offerte aanvragen