2 minuten

BHV

Hoe lang is een BHV diploma geldig?

In dit artikel

Wanneer jij je BHV diploma hebt gekregen wil je ook weten hoe lang deze geldig is. De geldigheid van een BHV diploma is 1 jaar. De afgiftedatum op je diploma is de datum waarop je het diploma behaald hebt. Vanaf die datum is het diploma exact één jaar geldig. Wanneer je het BHV diploma opnieuw behaalt krijg je een herhalingscertificaat.

Waarom is een BHV diploma 1 jaar geldig?

Een jaar is natuurlijk vrij kort. Maar er zit wel een logische reden achter. Je moet namelijk jouw kennis en vaardigheden wel op het juiste niveau zien te houden. En informatie zakt na verloop van tijd altijd weg. Dat is (helaas) hoe ons brein werkt. In geval van nood is het niet de bedoeling dat je bent vergeten wat je moet doen. Weet jij bijvoorbeeld nog hoe je een slachtoffer in de stabiele zijligging legt of hoe je een deurprocedure doet met een afdraaiende deur?

Daarom is herhaling enorm belangrijk om de vaardigheden te blijven oefenen. Wanneer jij al eerder een BHV diploma hebt behaald hoef je niet de hele BHV cursus opnieuw te doen. Er zijn alternatieven zoals BHV E-learning en een halve dag praktijk.

BHV diploma en de Arbowet

Je houdt je BHV diploma geldig en de aangeleerde kennis en vaardigheden op peil, door jaarlijks een BHV herhaling te volgen. In de Arbowet staat hier geen wettelijke termijn voor.

In de Arbowet staat hierover het volgende in artikel 15 lid 3:

De bedrijfshulpverleners moeten zodanig in aantal zijn, zodanig zijn opgeleid en uitgerust en zodanig zijn georganiseerd, dat zij bovengenoemde taken naar behoren kunnen vervullen (artikel 15 lid 3 Arbowet).

Uitgangspunt is dat de BHV’ers in noodsituatie (zoals een reanimatie of een brand) adequaat kunnen optreden. Het NIBHV adviseert om jaarlijkse BHV herhaling te volgen als norm. Dit is ook een vuistregel van De Nederlandse Arbeidsinspectie. Op die manier blijven de kennis en vaardigheden van BHV’ers op peil. Dat is vooral belangrijk omdat zij in het dagelijks werk geen routine opdoen met de BHV taken. Ze handelen alleen als er een incident is en moeten deze vaardigheden over het algemeen onverwacht en zonder tijdsverlies uitvoeren.

182cae31c30b4d6ec11dba3cd32402e5

Rick Boelens

Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

In dit artikel

Ben jij voorbereid?

Wil jij ook voorbereid zijn tijdens een calamiteit? Meld je aan voor een praktijkgerichte BHV cursus.

BHV cursus

FD Gazelle 2019, 2020 en 2021

Beste Opleider Arbo & Veiligheid

Gemiddelde beoordeling 9.3

FD Gazelle 2019, 2020 en 2021

Beste Opleider Arbo & Veiligheid

Gemiddelde beoordeling 9.3

Meer weten?

Offerte aanvragen