3 minuten

Brandveiligheid

Wat betekent blusrating van een brandblusser

In dit artikel

Als organisatie heb je de wettelijke verplichting dat er brandblussers in het gebouw aanwezig zijn. Dit geldt voor alle publiekelijk toegankelijke gebouwen, zoals winkels, kantoren en appartementengebouwen. Als je brandblussers gaat kopen, kom je de term blusrating tegen. We leggen graag uit wat blusrating betekent.

Blusrating

Wat is blusrating

Op het label, ook wel transfer genoemd, van de brandblusser staat een combinatie van cijfers en letters vermeld. Dit geeft de brandklasse en de blusrating aan. Bijvoorbeeld 21A en 144B.

Per brandklasse geeft de blusrating aan hoe ´geschikt´ de brandblusser is om de brand te blussen. Een brandblusser met een hogere blusrating is beter in staat om een brand te blussen. Hoe hoger het cijfer, hoe groter het blussende vermogen van de brandblusser.

Het is altijd aan te raden om een brandblusser met een hoge blusrating te kopen, ook als het risico op brandgevaar klein is in het gebouw. Brand kan namelijk snel uitbreiden.

Hoe wordt de blusrating vastgesteld

Om de blusrating van een brandblusser te bepalen, worden er blusproeven uitgevoerd conform de norm NEN-EN-3-7. Deze norm specificeert voor draagbare brandblussers de eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden. Elke brandklasse heeft een eigen soort blusproef.

Aan de hand van de uitslagen van de test wordt de blusrating bepaald. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de blusrating pas wordt toegekend als de proefopstelling succesvol geblust is. Ook mag er binnen 20 minuten na het blussen geen herontsteking optreden.

Blusproeven voor bepalen van de blusrating

De blusproeven om de blusrating van een brandblusser te bepalen, gebeurt als volgt.

Brandklasse A

Vaste stoffen zoals hout en papier vallen onder brandklasse A. Het gaat om niet smeltende stoffen. De brandproef voor deze brandklasse is uitgevoerd met een rechthoekige stapel hout. Nadat de stapel ongeveer 8 minuten aan het branden is, wordt er gestart met het blussen.

Blusproef Brandklasse A

Alle houten balken staan in brand en de gebluste lengte van de houten balken bepaalt de blusrating.

 • houten balken van 0,5 meter hebben blusrating 5A
 • houten balken van 0,8 meter hebben blusrating 8A
 • houten balken van 1,3 meter hebben blusrating 13A
 • houten balken van 2,1 meter hebben blusrating 21A
 • houten balken van 2,7 meter hebben blusrating 27A
 • houten balken van 4,3 meter hebben blusrating 43A
 • houten balken van 5,5 meter hebben blusrating 55A

Voor het blussen van branden in brandklasse A kun je een poederblusser, schuimblusser, blusdeken of een brandslanghaspel gebruiken. Alleen een poederblusser en schuimblusser hebben een blusrating.

Brandklasse B

Vloeibare en smeltbare stoffen vallen in brandklasse B. Je kunt hierbij denken aan benzine en schoonmaakmiddelen. Voor deze blusproef word een ronde bak voor ⅔ met heptaan en voor ⅓ met water gevuld. Nadat de vloeistof in brand is gestoken, wordt er 1 minuut gewacht voordat er met blussen begonnen wordt. Afhankelijk van de diameter wordt de blusrating bepaald.

Blusproef Brandklasse B

Brandklasse C

Onder brandklasse C vallen gasbranden zoals LPG, butaan of aardgas. Aan deze klasse wordt geen rating toegekend en is geen blusproef norm vastgesteld. Dit komt omdat gassen vluchtig zijn. De gastoevoer dient direct afgesloten te worden bij een gasbrand. De brandklasse C heeft dus geen blusrating.

Brandklasse D

Metaalbranden zoals titanium, aluminium, magnesium en kalium vallen onder brandklasse D. Je kunt deze branden niet met een ‘standaard’ brandblusser blussen, gezien de extreem hoge temperatuur van de brand in combinatie met een sterk reactief karakter van de brandstof. Blussers voor brandklasse D hebben geen getal.

Brandklasse F

Brandklasse F zijn vetbranden. Een voorbeeld is een brand van olie in een pan of het vet van de frituurpan. Belangrijk! Blus een vetbrand nooit met water! De brandproef voor een vetbrand is gedaan met een bak gevuld met olie (een frituurpan). Het vet wordt tot boven de 350˚C verhit. Als het enkele minuten brandt, kan er gestart worden met blussen. Hierbij staat het cijfer voor het aantal liter vet.

Blusproef Brandklasse F
 • een pan met een 1 liter inhoud is 1F
 • een pan met een 5 liter inhoud is 5F
 • een pan met een 25 liter inhoud is 25F
 • een pan met een 40 liter inhoud is 40F
 • een pan met een 75 liter inhoud is 75F

Voor het blussen van den brand in brandklasse F kun je een speciale vetblusser gebruiken.

Heb je vragen over de blusratings of welke brandblusser het beste bij de voorkomende situaties in jouw organisatie past? Neem gerust contact met ons op. We zorgen dat je de juiste brandblussers kiest om goed voorbereid te zijn.


182cae31c30b4d6ec11dba3cd32402e5

Rick Boelens

Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

In dit artikel

Ben jij voorbereid?

Wil jij ook voorbereid zijn tijdens een calamiteit? Meld je aan voor een praktijkgerichte cursus over brand en ontruiming of een BHV cursus.

Cursus brand en ontruiming

FD Gazelle 2019, 2020 en 2021

Beste Opleider Arbo & Veiligheid

Gemiddelde beoordeling 9.3

FD Gazelle 2019, 2020 en 2021

Beste Opleider Arbo & Veiligheid

Gemiddelde beoordeling 9.3

Meer weten?

Offerte aanvragen

Als organisatie heb je de wettelijke verplichting dat er brandblussers in het gebouw aanwezig zijn. Dit geldt voor alle publiekelijk toegankelijke gebouwen, zoals winkels, kantoren en appartementengebouwen. Als je brandblussers gaat kopen, kom je de term blusrating tegen. We leggen graag uit wat blusrating betekent.

 

 

 

Brandklasse B

Vloeibare en smeltbare stoffen vallen in brandklasse B. Je kunt hierbij denken aan benzine en schoonmaakmiddelen. Voor deze blusproef word een ronde bak voor ⅔ met heptaan en voor ⅓ met water gevuld. Nadat de vloeistof in brand is gestoken, wordt er 1 minuut gewacht voordat er met blussen begonnen wordt. Afhankelijk van de diameter wordt de blusrating bepaald.

 • een bak van 21 liter is 21B
 • een bak van 34 liter is 34B
 • een bak van 55 liter is 55B
 • een bak van 70 liter is 70B
 • een bak van 113 liter is 113B
 • een bak van 144 liter is 144B
 • een bak van 183 liter is 183B
 • een bak van 233 liter is 233B

Je kunt branden in brandklasse B blussen met een CO2 blusser, poederblussers en schuimblussers.