BHV

Regel van 9

Regel van 9 is een methode om snel oppervlakte van een brandwond vast te stellen. Wanneer iemand slachtoffer is geworden van een brand of op andere wijze brandwonden heeft opgelopen, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een inschatting te maken van de ernst van de situatie. Dit heeft te maken met de kans op shock.… Lees verder »

Ontruimen moet je blijven oefenen

Ieder bedrijf is verplicht bedrijfshulpverleners in huis te hebben. Deze mensen hebben een BHV cursus gevolgd en weten in geval van brand of andere calamiteiten precies wat ze moeten doen en hoe ze slachtoffers kunnen helpen. Om in geval van nood adequaat en snel te kunnen reageren, is het belangrijk dat niet alleen de BHV’ers… Lees verder »

Informatie over NL-Alert

In 2012 heeft de overheid een alarmmiddel in gebruik genomen, dat burgers via hun mobiele telefoon waarschuwt bij noodsituaties; het zogeheten NL-Alert. Onder noodsituaties worden situaties verstaan waarbij het leven of de gezondheid van personen in gevaar is of kan komen. Bijvoorbeeld bij een grote brand, een terroristische aanslag of een chemisch ongeluk, maar ook… Lees verder »

Bezetting BHV in de vakantie

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt als de vakantieperiode zich aandient, maar ook in tijden dat het rustig is in je bedrijf, moeten er nog steeds bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Soms wordt er niet bij stil gestaan en blijken alle BHV’ers ineens tegelijk van het mooie weer te genieten. Je moet er… Lees verder »

Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016

Oranje Kruis, NIBHV en het Rode Kruis hebben de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 gepubliceerd. Hierin staan voorschriften voor BHV’ers vermeld om eerste hulp te verlenen. In het document staat beschreven welke voorbereidingen een bedrijfshulpverlener moet treffen en wat de uitgangspunten zijn voor het bijstaan van het slachtoffer.   Eerste hulp verlenen BHV’ers volgen jaarlijks… Lees verder »

BHV is een onmisbare schakel

Het bleek maar weer eens tijdens de brand in een partycentrum in Tilburg, hoe belangrijk de rol van de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) is als er in een gebouw brand uitbreekt. Zodra het brandalarm afgaat komen ze in actie om de aanwezigen, zowel medewerkers als bezoekers, zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Bij een felle, uitslaande… Lees verder »

Vluchtplan maken; waar moet je op letten

Tijdens calamiteiten is de kans zeer groot dat er paniek en chaos ontstaat. Een goede BHV’er kan zichzelf onderscheiden door de hectische situatie onder controle te houden. Hij/zij is namelijk getraind om kalm te blijven en heeft de juiste kennis om correct te handelen voor een snelle en veilige ontruiming van het gebouw. Vluchtplan is… Lees verder »

Arbeidsongevallen meestal tussen 9 en 11 en tussen 15 en 16 uur

Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 die de Inspectie SZW heeft verricht.   Arbeidsongevallen… Lees verder »

BHV certificaat / diploma toevoegen aan LinkedIn

LinkedIn is een online sociaal netwerk dat gericht is op de zakelijke markt. LinkedIn heeft in Nederland 6 miljoen gebruikers en het belangrijkste doel van het platform is om gebruik te maken van elkaars zakelijke netwerk. Dat gebeurt door contacten te leggen met personen die je vertrouwt. Aan het profiel van LinkedIn kun je ook… Lees verder »

Alles over BHV herhaling op een rij

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, moet ieder bedrijf een BHV-organisatie hebben. Hiermee is het bedrijf voorbereid op een eventuele calamiteit. BHV’ers zijn getraind om een beginnende brand te blussen, eerste hulp te verlenen en een gebouw te ontruimen. Het is van groot belang om deze kennis en vaardigheden regelmatig te oefenen. Alleen dan… Lees verder »