BHV

Wat is BHV

Wat is BHV en waar heeft u dat voor nodig? Het staat voor bedrijfshulpverlening, is verplicht voor werkgevers en zorgt voor een veilige omgeving binnen uw organisatie. In dit artikel vertellen wij alles over BHV. Zorg er met een BHV cursus voor dat er altijd een BHV’er aanwezig is binnen uw bedrijf. Hij of zij… Lees verder »

Basishulpverlening voor overige organisaties

De afkorting BHV kent sinds dit jaar twee betekenissen. Het staat voor bedrijfshulpverlening en basishulpverlening. Bedrijfshulpverlening geeft aan dat het voornamelijk voor bedrijven is en met basishulpverlening kunnen we concluderen dat BHV ook gaat gelden voor (sport)verenigingen, evenementen, vrijwilligersorganisaties, kerken enz. Veel regels gelden specifiek voor bedrijven maar met basishulpverlening komen er ook regels op… Lees verder »

Ontruimers waardevolle ondersteuning voor BHV organisatie

De aanwezigheid van bedrijfshulpverlening is verplicht voor iedere onderneming of instelling waar meerdere personen werkzaam zijn. De werkgever moet ervoor zorgen dat de risico’s binnen het bedrijf duidelijk in kaart zijn gebracht en het aantal BHV’ers daarop afstemmen. Voor grotere onderneming betekent dit dat er vaak sprake is van een BHV-team. Met name voor bedrijven,… Lees verder »

BHV verzamelplaats tijdens ontruiming

In een BHV plan staat onder andere beschreven, welke werknemers een BHV certificaat hebben en wat de te volgen procedures zijn in geval van calamiteiten. Wat ook in het BHV plan genoemd moet worden, is de locatie van de verzamelplaats in het geval van een ontruiming. Een ‘BHV verzamelplaats’ is een veilige plek in de buurt,… Lees verder »

BHV buiten werktijd

In Nederland is iedere werkgever verplicht één of meerdere personen in dienst te hebben met een BHV certificaat. Deze bedrijfshulpverleners kunnen ingrijpen bij brand en andere calamiteiten door te blussen of te evacueren. In de meeste gevallen worden BHV’ers echter ingezet om eerste hulp te bieden bij ongevallen op de werkvloer. Dat BHV’ers niet alleen… Lees verder »

Regel van 9

Regel van 9 is een methode om snel oppervlakte van een brandwond vast te stellen. Wanneer iemand slachtoffer is geworden van een brand of op andere wijze brandwonden heeft opgelopen, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een inschatting te maken van de ernst van de situatie. Dit heeft te maken met de kans op shock.… Lees verder »

Ontruimen moet je blijven oefenen

Ieder bedrijf is verplicht bedrijfshulpverleners in huis te hebben. Deze mensen hebben een BHV cursus gevolgd en weten in geval van brand of andere calamiteiten precies wat ze moeten doen en hoe ze slachtoffers kunnen helpen. Om in geval van nood adequaat en snel te kunnen reageren, is het belangrijk dat niet alleen de BHV’ers… Lees verder »

Informatie over NL-Alert

In 2012 heeft de overheid een alarmmiddel in gebruik genomen, dat burgers via hun mobiele telefoon waarschuwt bij noodsituaties; het zogeheten NL-Alert. Onder noodsituaties worden situaties verstaan waarbij het leven of de gezondheid van personen in gevaar is of kan komen. Bijvoorbeeld bij een grote brand, een terroristische aanslag of een chemisch ongeluk, maar ook… Lees verder »

Bezetting BHV in de vakantie

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt als de vakantieperiode zich aandient, maar ook in tijden dat het rustig is in je bedrijf, moeten er nog steeds bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Soms wordt er niet bij stil gestaan en blijken alle BHV’ers ineens tegelijk van het mooie weer te genieten. Je moet er… Lees verder »

Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016

Oranje Kruis, NIBHV en het Rode Kruis hebben de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 gepubliceerd. Hierin staan voorschriften voor BHV’ers vermeld om eerste hulp te verlenen. In het document staat beschreven welke voorbereidingen een bedrijfshulpverlener moet treffen en wat de uitgangspunten zijn voor het bijstaan van het slachtoffer.   Eerste hulp verlenen BHV’ers volgen jaarlijks… Lees verder »