BHV

Wat is BHV

Wat is BHV en wat betekent het? BHV is de afkorting voor bedrijfshulpverlening en burgerhulpverlening. BHV is verplicht voor werkgevers en de BHV’ers zorgen voor een veilige omgeving binnen uw organisatie. Zorg er met een BHV cursus voor dat er altijd een BHV’er aanwezig is. Hij of zij weet hoe te handelen in een noodsituatie… Lees verder »

Basishulpverlening voor overige organisaties

De afkorting BHV kent sinds dit jaar twee betekenissen. Het staat voor bedrijfshulpverlening en basishulpverlening. Bedrijfshulpverlening geeft aan dat het voornamelijk voor bedrijven is en met basishulpverlening kunnen we concluderen dat BHV ook gaat gelden voor (sport)verenigingen, evenementen, vrijwilligersorganisaties, kerken enz. Veel regels gelden specifiek voor bedrijven maar met basishulpverlening komen er ook regels op… Lees verder »

Ontruimers waardevolle ondersteuning voor BHV organisatie

De aanwezigheid van bedrijfshulpverlening is verplicht voor iedere onderneming of instelling waar meerdere personen werkzaam zijn. De werkgever moet ervoor zorgen dat de risico’s binnen het bedrijf duidelijk in kaart zijn gebracht en het aantal BHV’ers daarop afstemmen. Voor grotere onderneming betekent dit dat er vaak sprake is van een BHV-team. Met name voor bedrijven,… Lees verder »

BHV verzamelplaats tijdens ontruiming

In een BHV plan staat onder andere beschreven, welke werknemers een BHV certificaat hebben en wat de te volgen procedures zijn in geval van calamiteiten. Wat ook in het BHV plan genoemd moet worden, is de locatie van de verzamelplaats in het geval van een ontruiming. Een ‘BHV verzamelplaats’ is een veilige plek in de buurt,… Lees verder »

BHV buiten werktijd

In Nederland is iedere werkgever verplicht één of meerdere personen in dienst te hebben met een BHV certificaat. Deze bedrijfshulpverleners kunnen ingrijpen bij brand en andere calamiteiten door te blussen of te evacueren. In de meeste gevallen worden BHV’ers echter ingezet om eerste hulp te bieden bij ongevallen op de werkvloer. Dat BHV’ers niet alleen… Lees verder »

Regel van 9

Regel van 9 is een methode om snel oppervlakte van een brandwond vast te stellen. Wanneer iemand slachtoffer is geworden van een brand of op andere wijze brandwonden heeft opgelopen, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een inschatting te maken van de ernst van de situatie. Dit heeft te maken met de kans op shock.… Lees verder »