Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

RI&E opstellen

RI&E is een afkorting van Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het is een verplicht onderdeel van de Arbowet, waar bijna alle werkgevers aan moeten voldoen. Door een RI&E worden mogelijke risico’s binnen het bedrijf in kaart gebracht en kunnen er maatregelen genomen worden om deze te beperken of uit te sluiten. Het opstellen van de RI&E behoort tot de taken van de preventiemedewerker, maar binnen kleine bedrijven is het vaak de directeur, al dan niet met hulp van enkele werknemers, die de RI&E uitvoert. Om tijd te besparen en er zeker van te zijn dat de RI&E goed, volledig en up-to-date is, kun je er ook voor kiezen het opstellen ervan uit handen te geven aan 101BHV.nl.

Meer weten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel ons op 085-7920131.

101BHV.nl is dé deskundige op het gebied van RI&E

101BHV.nl heeft als expert op het gebied van BHV en veiligheid jarenlang ervaring met het opstellen, beoordelen en adviseren op het gebied van RI&E’s. Onze veiligheidsdeskundigen kunnen de risico’s waar jouw bedrijf of organisatie mee te maken heeft, inventariseren en een plan van aanpak (PvA) schrijven over de maatregelen die genomen moeten worden om deze risico’s te verkleinen. Bovendien kunnen wij de verplichte toetsing van de RI&E door een gecertificeerde Arbodeskundige verzorgen. Bij de toetsing wordt gekeken of de bedrijfssituatie correct weergegeven is en of alle risico’s genoemd worden. Wanneer 101BHV.nl de RI&E heeft opgesteld, kun je er zeker van zijn dat aan alle Arbo-eisen wordt voldaan.

Geldigheid RI&E

De geldigheid van een goedgekeurde RI&E is 3 jaar. Echter is een RI&E een momentopname. Een verbouwing, plaatsing van nieuwe machines, taakverandering van medewerkers of nieuwe veiligheidsnormen kunnen aanleiding zijn de RI&E opnieuw te bezien. De aanpassingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en apart worden beoordeeld door de Arbo-dienst.

Maak een afspraak

Een RI&E is document dat op maat wordt geschreven. Elk bedrijf is anders en hebben te maken met verschillende risico’s. Neem contact met ons op voor meer informatie. Bel naar 085-7920131 of stuur een e-mail naar info@101BHV.nl.

Veelgestelde vragen

Is een RI&E verplicht?

Een RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen.

Aan welke eisen moet een RI&E voldoen?

Volgens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet moet een RI&E in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • de RI&E moet compleet zijn (voorkom dat bijvoorbeeld werkzaamheden, afdelingen, functies, groepen of individuele werknemers over het hoofd worden gezien)
  • de RI&E moet betrouwbaar zijn (dus de situatie eerlijk weergeven)
  • de RI&E moet actueel zijn (de huidige stand van zaken weerspiegelen) en, zodra de situatie daartoe aanleiding geeft, worden geactualiseerd
  • de RI&E moet op schrift staan; een afschrift moet aan *
    de personeelsvertegenwoordiging (bijv. de Ondernemingsraad, OR) worden overhandigd.
  • de RI&E moet door elke werknemer kunnen worden ingezien.

Wat zijn de kosten voor een RI&E?

De RI&E voeren wij uit vanaf €695,-. De prijs wordt echter bepaald door een aantal factoren. Hierbij kunt u denken aan de branche van de organisatie, de toetsing van de RI&E, het aantal locaties en combi-deals met bijvoorbeeld het opstellen van een ontruimingsplan en BHV plan. Neem contact met ons op voor een passende offerte op maat.

Ja, stuur mij een offerte

Offerte aanvragen