taken van de BHV

De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen van de Arbowet bijstaan door één of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

De taken van de bedrijfshulpverlener zijn:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Een bedrijfshulpverlener is opgeleid om in geval van nood medewerkers en bezoekers in veiligheid te brengen. Zo weet hij hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Lees ook: inhoud van een BHV cursus

Is BHV verplicht

BHV verplicht

In de Arbowet Externe link is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Eén van de maatregelen die je kunt nemen is door het opzetten van een BHV organisatie en het aanstellen van bedrijfshulpverleners. Belangrijk bij het opzetten van een BHV organisatie is dat dit is afgestemd op de grootte en de risico’s van het bedrijf.

 • Artikel 3 lid 1 sub e van de Arbowet Externe link omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke
  werkgever is verplicht om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp bij
  ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen.
 • Artikel 15 van de Arbowet Externe link beschrijft dat de werkgever zich moet laten bijstaan door een of meer
  werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener.

 

Heb je een eenmanszaak? Alleen als je écht helemaal alleen werkt, vervalt de verplichting voor bedrijfshulpverlening. Als je af en toe mensen over de vloer hebt zoals bezoekers, vakantiehulpen, uitzendkrachten of klanten, dan is BHV verplicht. Daarnaast zijn er opdrachtgevers die eisen van ZZP’ers om in het bezit te zijn van een BHV certificaat.

[lees_meer post=1309]

Test je kennis: gratis online BHV proefexamen

5 tips voor het opzetten van een BHV organisatie

Gelukkig hoeft het opzetten van een BHV organisatie niet ingewikkeld te zijn. Wij geven je 5 handige tips voor het opzetten van een BHV organisatie.

BHV organisatie

Tip 1: breng alle risico’s in kaart

Bij ondernemen horen risico’s. Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Kortom, behoorlijke risico’s!

Door het opstellen van een RI&E breng je alle risico’s in kaart. De betekenis van RI&E Externe link is Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het zijn eigenlijk twee zaken: een lijst met (veiligheids- en gezondheids) risico’s van je bedrijf en een plan om te risico’s op te lossen of te verkleinen.

 

RI&E plichtig

Tip 2: stel een BHV- en ontruimingsplan op

logboek BHVAls je de risico’s en restrisico’s in je onderneming in kaart hebt gebracht, is het tijd voor de volgende stap: het opstellen van een BHV plan en ontruimingsplan. In een BHV plan leg je schriftelijk vast hoe de bedrijfshulpverlening georganiseerd is en welke maatregelen er genomen zijn. Een aantal onderwerpen die in het bedrijfshulpverleningsplan staan zijn onder andere gevolgde opleidingen, uitrusting van de bedrijfshulpverleners, aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en procedures voor bedrijfshulpverleners.

In het ontruimingsplan staat de procedure voor het ontruimen van het gebouw. Bijvoorbeeld de locatie van de verzamelplaats BHV, welk bouwdelen worden als eerste ontruimd en waar zijn de hoofdafsluiters voor gas en elektra. Zonder vooraf na te denken over de wijze van ontruimen, is de kans groot dat groot dat niemand weet wat te doen wanneer een ontruimingsalarm afgaat. Dit resulteert in chaos, paniek en misschien wel gewonden of doden. Bij het opstellen van een ontruimingsplan is het dus belangrijk om hierover na te denken.

[lees_meer post=1260]

Tip 3: volg jaarlijks een BHV herhaling

Voor bedrijfshulpverleners is het belangrijk om jaarlijks de cursus BHV herhaling te volgen. Gelukkig hoeven bedrijfshulpverleners niet dagelijks BHV taken uit te voeren maar dat zorgt er ook voor dat men niet altijd meer weet hoe het moet. In het Arboportaal Externe link geeft men ook aan dat het jaarlijks herhalen van de cursus belangrijk is. Weet jij nog welke brandklassen er zijn?

“De BHV herhalingscursus heb ik als zeer prettig ervaren. De stof was makkelijk te begrijpen en we hebben alle situaties weer goed in praktijk gebracht.
Ik kan er weer een jaar tegen aan.”

Het is daarom belangrijk dat een jaar na het behalen van het certificaat de bedrijfshulpverlener op herhaling gaat om zijn kennis en vaardigheden te oefenen. In de meeste gevallen duurt een BHV herhaling 1 dag, maar een halve dag is in combinatie met BHV E-learning ook mogelijk. Veel organisaties kiezen voor een BHV herhaling van 1 dag, bijvoorbeeld omdat er nieuwe collega-bedrijfshulpverleners bij zijn gekomen.

BHV herhaling  BHV herhaling E-learning

Realistisch oefenen
Heeft jouw organisatie de mogelijkheid om een BHV cursus op eigen locatie te houden? Dan is het voor bedrijfshulpverleners erg leerzaam om zo realistisch mogelijk te oefenen. Eén van de mogelijkheden is het inzetten van LOTUS slachtoffers voor een BHV oefening. Dit zijn personen die natuurgetrouw een verwondingen kunnen nabootsen. Bedenk in overleg met de opleider een realistische scenario.

[lees_meer post=1345]

Tip 4: organiseer jaarlijks een ontruimingsoefening

Een beginnende brand!? Het brandalarm (slow-whoop) gaat af. Elk bedrijf maakt het een keer mee. Hoe is de organisatie en Bedrijfshulpverlening voorbereid op een melding zoals deze. Blijven mensen doorwerken of breekt er paniek uit. Je wilt natuurlijk dat medewerkers en bezoekers snel veilig buiten zijn, wanneer het gebouw ontruimd moet worden. Het is belangrijk dat iedereen weet waar de dichtstbijzijnde uitgang is. Daarom is het van belang om jaarlijks een ontruimingsoefening te houden. Zo kun je zien waar eventuele verbeterpunten zijn.

Zorg ervoor dat al uw medewerkers zijn voorbereid op eventuele calamiteiten. Het is belangrijk dat zij:

 • regelmatig ontruimingsoefeningen meemaken
 • de vluchtroutes kennen
 • weten hoe ze alarm moeten slaan
 • weten wie ze moeten waarschuwen

 


[lees_meer post=1363]

Een beginnende brand!? Het brandalarm (slow-whoop) gaat af. Elk bedrijf maakt het een keer mee. Hoe is de organisatie en Bedrijfshulpverlening voorbereid op een melding zoals deze. Blijven mensen doorwerken of breekt er paniek uit. Je wilt natuurlijk dat medewerkers en bezoekers snel veilig buiten zijn, wanneer het gebouw ontruimd moet worden. Het is belangrijk dat iedereen weet waar de dichtstbijzijnde uitgang is. Daarom is het van belang om jaarlijks een ontruimingsoefening te houden. Zo kun je zien waar eventuele verbeterpunten zijn.

Zorg ervoor dat al uw medewerkers zijn voorbereid op eventuele calamiteiten. Het is belangrijk dat zij:

 • regelmatig ontruimingsoefeningen meemaken
 • de vluchtroutes kennen
 • weten hoe ze alarm moeten slaan
 • weten wie ze moeten waarschuwen

 


[lees_meer post=1363]

Tip 5: blijf BHV continue verbeteren

Wanneer bovenstaande stappen doorlopen zijn, ben je aardig onderweg met het opzetten van een goede BHV organisatie. Belangrijk is continue te blijven verbeteren. Zorg dat bedrijfshulpverleners gemotiveerd blijven en dat er voldoende wordt uitgedaagd tijdens de herhalingscursussen en de oefeningen.

Uitrusting van een bedrijfshulpverlener

Om als bedrijfshulpverlener in actie te komen is het belangrijk dat de organisatie over uitrusting beschikt om veilig te kunnen werken. Hieronder de basis uitrusting voor BHV:


[lees_meer post=1297]

Toezicht door Inspectie SZW op BHV

De Inspectie SZW Externe link houdt toezicht op arbeidsomstandigheden, waaronder op bedrijfshulpverlening. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid bedrijfshulpverleners, de kwaliteit van de opleiding en de organisatie van de bedrijfshulpverlening in relatie tot de risico’s in het bedrijf.

Aandachtspunten
De Inspectie SZW zal bij een controle antwoord zoeken op de volgende vragen:

 • Staat de RI&E op papier?
 • Is de BHV organisatie up-to-date?
 • Is de bedrijfshulpverlening goed geregeld in bijzondere omstandigheden, zoals ploegendienst en
  seizoensarbeid?
 • Wordt er voldoende geoefend en blijft de kennis van bedrijfshulpverleners op peil door herhalingen?
 • Is de samenwerking met andere bedrijven schriftelijk vastgelegd (bevoegdheden, taakverdeling
  en verantwoordelijkheden)?

Boete
De Inspectie SZW kan een boete opleggen als een werkgever de bedrijfshulpverlening niet goed heeft geregeld, ook als zich geen ongeval heeft voorgedaan. De Inspectie SZW maakt hierbij in principe geen uitzonderingen, hoe klein het bedrijf ook is.

Tip: doe de zelfinspectie van Arbo op orde Externe link  van Inspectie SZW.

101BHV.nl, specialist in BHV

101BHV.nl is een landelijk opererende specialist in bedrijfshulpverlening. Je kunt bij ons terecht voor een breed scala aan BHV cursussen en oefeningen, advies en veiligheidsproducten. Een greep uit ons aanbod:

Heb je nog vragen of wil je een offerte aanvragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Stel je voor dat er in jouw organisatie een calamiteit gebeurt. Er breekt brand uit of er valt een bezoeker van de trap. De kans is gelukkig klein, maar het komt dagelijks in Nederland voor. Als elke seconde telt, wil je kunnen vertrouwen op bedrijfshulpverleners. BHV’ers zijn werknemers die opgeleid zijn om bij gevaarlijke situaties eerste hulp te verlenen. Wil jij meer weten over bedrijfshulpverlening, lees dan vooral verder!

 

Alles over BHV

 

Wat is BHV

Wij krijgen regelmatig de vraag: wat is BHV? Het doel van bedrijfshulpverlening is het creëren van een veilige (werk)omgeving voor medewerkers, bezoekers, klanten of bewoners. In Nederland is elke werkgever verplicht om maatregelen nemen voor het opzetten van bedrijfshulpverlening. Een bedrijfshulpverlener is onmisbaar op élke werkvloer. Tijdens een gevaarlijke situatie komen bedrijfshulpverleners in actie om bijvoorbeeld een gebouw te ontruimen.

[lees_meer post=2812]

Hoeveel bedrijfshulpverleners

Er zijn geen wettelijke normen voor het minimale aantal bedrijfshulpverleners in een bedrijf. De wet schrijft wel voor dat er altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn die snel in actie kunnen komen bij een calamiteit. Dit betekent dat er voldoende bedrijfshulpverleners moeten zijn om ziekte, verlof en vakantie op te vangen. Wij adviseren daarom minimaal 2 bedrijfshulpverlener op te leiden.

Bij het bepalen van het aantal bedrijfshulpverleners moet rekening gehouden worden met deze factoren:

 • De algemene en specifieke restrisico’s.
 • De in het bedrijf of instelling aanwezigen en hun mate van zelfredzaamheid.
 • Beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten.
 • De aard, grootte en complexiteit van het gebouw.
 • Externe risico’s.

Voor organisaties met meer niet-zelfredzame personen zoals zorginstellingen en kinderdagverblijven, is het ook mogelijk om naast het opleiden van bedrijfshulpverleners, ook medewerkers aan te stellen tot ontruimer. Tijdens een calamiteit zijn er voor dit soort organisaties in korte tijd veel handen nodig om iedereen veilig buiten te krijgen.

[lees_meer post=1243]

In dit uitgebreide artikel over bedrijfshulpverlening helpen wij jou aan meer informatie over bedrijfshulpverlening. Tijdens het lezen van deze blog krijg je antwoord op het volgende:

 1. Wat is BHV
 2. Wat zijn de taken van een bedrijfshulpverlener
 3. Is BHV verplicht
 4. Aantal bedrijfshulpverleners
 5. 5 tips over het opzetten van een BHV organisatie
 6. Uitrusting van een bedrijfshulpverlener
 7. Toezicht door Inspectie SZW op BHV

 

Bekijk alle BHV cursussen

Wat zijn de taken van een bedrijfshulpverlener

taken van de BHV

De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen van de Arbowet bijstaan door één of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

De taken van de bedrijfshulpverlener zijn:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Een bedrijfshulpverlener is opgeleid om in geval van nood medewerkers en bezoekers in veiligheid te brengen. Zo weet hij hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Lees ook: inhoud van een BHV cursus

Is BHV verplicht

BHV verplicht

In de Arbowet Externe link is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Eén van de maatregelen die je kunt nemen is door het opzetten van een BHV organisatie en het aanstellen van bedrijfshulpverleners. Belangrijk bij het opzetten van een BHV organisatie is dat dit is afgestemd op de grootte en de risico’s van het bedrijf.

 • Artikel 3 lid 1 sub e van de Arbowet Externe link omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke
  werkgever is verplicht om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp bij
  ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen.
 • Artikel 15 van de Arbowet Externe link beschrijft dat de werkgever zich moet laten bijstaan door een of meer
  werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener.

 

Heb je een eenmanszaak? Alleen als je écht helemaal alleen werkt, vervalt de verplichting voor bedrijfshulpverlening. Als je af en toe mensen over de vloer hebt zoals bezoekers, vakantiehulpen, uitzendkrachten of klanten, dan is BHV verplicht. Daarnaast zijn er opdrachtgevers die eisen van ZZP’ers om in het bezit te zijn van een BHV certificaat.

[lees_meer post=1309]

Test je kennis: gratis online BHV proefexamen

5 tips voor het opzetten van een BHV organisatie

Gelukkig hoeft het opzetten van een BHV organisatie niet ingewikkeld te zijn. Wij geven je 5 handige tips voor het opzetten van een BHV organisatie.

BHV organisatie

Tip 1: breng alle risico’s in kaart

Bij ondernemen horen risico’s. Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Kortom, behoorlijke risico’s!

Door het opstellen van een RI&E breng je alle risico’s in kaart. De betekenis van RI&E Externe link is Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het zijn eigenlijk twee zaken: een lijst met (veiligheids- en gezondheids) risico’s van je bedrijf en een plan om te risico’s op te lossen of te verkleinen.

 

RI&E plichtig

Tip 2: stel een BHV- en ontruimingsplan op

logboek BHVAls je de risico’s en restrisico’s in je onderneming in kaart hebt gebracht, is het tijd voor de volgende stap: het opstellen van een BHV plan en ontruimingsplan. In een BHV plan leg je schriftelijk vast hoe de bedrijfshulpverlening georganiseerd is en welke maatregelen er genomen zijn. Een aantal onderwerpen die in het bedrijfshulpverleningsplan staan zijn onder andere gevolgde opleidingen, uitrusting van de bedrijfshulpverleners, aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en procedures voor bedrijfshulpverleners.

In het ontruimingsplan staat de procedure voor het ontruimen van het gebouw. Bijvoorbeeld de locatie van de verzamelplaats BHV, welk bouwdelen worden als eerste ontruimd en waar zijn de hoofdafsluiters voor gas en elektra. Zonder vooraf na te denken over de wijze van ontruimen, is de kans groot dat groot dat niemand weet wat te doen wanneer een ontruimingsalarm afgaat. Dit resulteert in chaos, paniek en misschien wel gewonden of doden. Bij het opstellen van een ontruimingsplan is het dus belangrijk om hierover na te denken.

[lees_meer post=1260]

Tip 3: volg jaarlijks een BHV herhaling

Voor bedrijfshulpverleners is het belangrijk om jaarlijks de cursus BHV herhaling te volgen. Gelukkig hoeven bedrijfshulpverleners niet dagelijks BHV taken uit te voeren maar dat zorgt er ook voor dat men niet altijd meer weet hoe het moet. In het Arboportaal Externe link geeft men ook aan dat het jaarlijks herhalen van de cursus belangrijk is. Weet jij nog welke brandklassen er zijn?

“De BHV herhalingscursus heb ik als zeer prettig ervaren. De stof was makkelijk te begrijpen en we hebben alle situaties weer goed in praktijk gebracht.
Ik kan er weer een jaar tegen aan.”

Het is daarom belangrijk dat een jaar na het behalen van het certificaat de bedrijfshulpverlener op herhaling gaat om zijn kennis en vaardigheden te oefenen. In de meeste gevallen duurt een BHV herhaling 1 dag, maar een halve dag is in combinatie met BHV E-learning ook mogelijk. Veel organisaties kiezen voor een BHV herhaling van 1 dag, bijvoorbeeld omdat er nieuwe collega-bedrijfshulpverleners bij zijn gekomen.

BHV herhaling  BHV herhaling E-learning

Realistisch oefenen
Heeft jouw organisatie de mogelijkheid om een BHV cursus op eigen locatie te houden? Dan is het voor bedrijfshulpverleners erg leerzaam om zo realistisch mogelijk te oefenen. Eén van de mogelijkheden is het inzetten van LOTUS slachtoffers voor een BHV oefening. Dit zijn personen die natuurgetrouw een verwondingen kunnen nabootsen. Bedenk in overleg met de opleider een realistische scenario.

[lees_meer post=1345]

Tip 4: organiseer jaarlijks een ontruimingsoefening

Een beginnende brand!? Het brandalarm (slow-whoop) gaat af. Elk bedrijf maakt het een keer mee. Hoe is de organisatie en Bedrijfshulpverlening voorbereid op een melding zoals deze. Blijven mensen doorwerken of breekt er paniek uit. Je wilt natuurlijk dat medewerkers en bezoekers snel veilig buiten zijn, wanneer het gebouw ontruimd moet worden. Het is belangrijk dat iedereen weet waar de dichtstbijzijnde uitgang is. Daarom is het van belang om jaarlijks een ontruimingsoefening te houden. Zo kun je zien waar eventuele verbeterpunten zijn.

Zorg ervoor dat al uw medewerkers zijn voorbereid op eventuele calamiteiten. Het is belangrijk dat zij:

 • regelmatig ontruimingsoefeningen meemaken
 • de vluchtroutes kennen
 • weten hoe ze alarm moeten slaan
 • weten wie ze moeten waarschuwen

 


[lees_meer post=1363]

Tip 5: blijf BHV continue verbeteren

Wanneer bovenstaande stappen doorlopen zijn, ben je aardig onderweg met het opzetten van een goede BHV organisatie. Belangrijk is continue te blijven verbeteren. Zorg dat bedrijfshulpverleners gemotiveerd blijven en dat er voldoende wordt uitgedaagd tijdens de herhalingscursussen en de oefeningen.

Uitrusting van een bedrijfshulpverlener

Om als bedrijfshulpverlener in actie te komen is het belangrijk dat de organisatie over uitrusting beschikt om veilig te kunnen werken. Hieronder de basis uitrusting voor BHV:


[lees_meer post=1297]

Toezicht door Inspectie SZW op BHV

De Inspectie SZW Externe link houdt toezicht op arbeidsomstandigheden, waaronder op bedrijfshulpverlening. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid bedrijfshulpverleners, de kwaliteit van de opleiding en de organisatie van de bedrijfshulpverlening in relatie tot de risico’s in het bedrijf.

Aandachtspunten
De Inspectie SZW zal bij een controle antwoord zoeken op de volgende vragen:

 • Staat de RI&E op papier?
 • Is de BHV organisatie up-to-date?
 • Is de bedrijfshulpverlening goed geregeld in bijzondere omstandigheden, zoals ploegendienst en
  seizoensarbeid?
 • Wordt er voldoende geoefend en blijft de kennis van bedrijfshulpverleners op peil door herhalingen?
 • Is de samenwerking met andere bedrijven schriftelijk vastgelegd (bevoegdheden, taakverdeling
  en verantwoordelijkheden)?

Boete
De Inspectie SZW kan een boete opleggen als een werkgever de bedrijfshulpverlening niet goed heeft geregeld, ook als zich geen ongeval heeft voorgedaan. De Inspectie SZW maakt hierbij in principe geen uitzonderingen, hoe klein het bedrijf ook is.

Tip: doe de zelfinspectie van Arbo op orde Externe link  van Inspectie SZW.

101BHV.nl, specialist in BHV

101BHV.nl is een landelijk opererende specialist in bedrijfshulpverlening. Je kunt bij ons terecht voor een breed scala aan BHV cursussen en oefeningen, advies en veiligheidsproducten. Een greep uit ons aanbod:

Heb je nog vragen of wil je een offerte aanvragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

CTA BLOCK

Alles voor de beste BHV’er

Bekijk alle BHV cursussen