Een goede BHV organisatie begint met een gedegen BHV beleid. In het BHV beleid staan antwoorden op vragen als:

  • Waar moet je als werkgever aan voldoen?
  • Hoeveel BHV’ers moet je hebben?
  • Hoe vaak moet je oefenen?
  • Hoe borg je BHV?
  • Wat zijn de taken van een bedrijfshulpverlener?

Waar gaat de handreiking BHV over?

Deze handreiking is bedoeld voor werkgevers en werknemers die actief bezig zijn met bedrijfshulpverlening. Bovendien biedt de handreiking hulp bij het invullen van de maatregelen op het gebied van BHV om te voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet. De handreiking richt zich vooral op branches in het mkb en op branches met relatief lage brand- en ongevalsrisico’s.

Bronnen:
SER Externe link
NIBHV Externe link

Bedrijfshulpverleners hebben een belangrijke taak binnen organisaties. Om de taken van een BHV’er goed te kunnen doen, zijn duidelijke regels en kaders nodig. Helaas bestaat er voor bedrijfshulpverlening geen blauwdruk van hoe dat precies moet. Dit verschilt per branche en organisatie. In opdracht van Sociaal-Economische Raad (SER) ontwikkelde het NIBHV de handreiking bedrijfshulpverlening.

handreiking BHV

 

DOWNLOAD GRATIS HANDREIKING BHV

Leestips:

Regels en kaders voor BHV

Een goede BHV organisatie begint met een gedegen BHV beleid. In het BHV beleid staan antwoorden op vragen als:

  • Waar moet je als werkgever aan voldoen?
  • Hoeveel BHV’ers moet je hebben?
  • Hoe vaak moet je oefenen?
  • Hoe borg je BHV?
  • Wat zijn de taken van een bedrijfshulpverlener?

Waar gaat de handreiking BHV over?

Deze handreiking is bedoeld voor werkgevers en werknemers die actief bezig zijn met bedrijfshulpverlening. Bovendien biedt de handreiking hulp bij het invullen van de maatregelen op het gebied van BHV om te voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet. De handreiking richt zich vooral op branches in het mkb en op branches met relatief lage brand- en ongevalsrisico’s.

Bronnen:
SER Externe link
NIBHV Externe link

CTA BLOCK