Van RI&E naar BHV organisatie in 5 stappen

Gezondheid en veiligheid staan bij veel ondernemingen hoog in het vaandel. Met een RI&E worden alle risico’s in kaart gebracht en kun je gestructureerd aan de slag om risico’s op ongevallen tot een minimum te beperken.
In dit artikel leggen wij uit hoe je door middel van een RI&E een effectieve BHV organisatie neerzet. In slechts 5 stappen die je direct kunt toepassen op je organisatie.

Stap 1: breng de risico's in kaart

De eerste stap van een RI&E is het maken van een lijst met de risico’s van het bedrijf. Dit wordt inventarisatie genoemd.

Alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s worden in de RI&E benoemd. Belangrijk is dat de RI&E altijd actueel is. Als de arbeidsomstandigheden veranderen, moet de RI&E aangepast worden. Bijvoorbeeld een verbouwing, uitbreiding of groei in het aantal medewerkers.

RI&E laten toetsen
Zijn er meer dan 25 medewerkers in dienst, dan moet de RI&E en Plan van Aanpak getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige. Een kerndeskundige is een Arboarts of Hoger Veiligheidskundige (HVK).

Bij 25 of minder werknemers geldt dat als je een door het Steunpunt-RIE Externe link erkend RI&E-instrument gebruikt, de RI&E en het Plan van Aanpak niet extern getoetst hoeft te worden.

RI&E laten toetsen

Stap 2: maak een Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak (PvA) is een belangrijk onderdeel. In het PvA wordt beschreven welke maatregelen van de geïnventariseerde risico’s tot een minimum te beperkt moeten worden.

Ook dient in het Plan van Aanpak opgenomen te worden binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk gesteld is. Vervolgens dient de werkgever daadwerkelijk de onderwerpen uit het Plan van Aanpak aan te pakken. Hieronder een voorbeeld van een Plan van Aanpak uit een RI&E.

plan-van-aanpak-rie-voorbeeld

Stap 3: inventariseer de restrisico's

Alle risico’s die er nog steeds zijn nadat de maatregelen zijn doorgevoerd, noemen we restrisico’s. Dit kan een blikseminslag zijn, het struikelen of een menselijke fout waardoor brand ontstaat.

De maatgevende factoren zijn elementen die voor een specifiek bedrijf van toepassing zijn en van invloed zijn op de mate van de risico’s, zoals het werken met agressieve cliënten of het werken op grote hoogte.


Test je kennis: gratis online BHV proefexamen

Stap 4: Maak een BHV plan

De risico’s, maatregelen en restrisico’s zijn nu inzichtelijk. Het is nu tijd om het BHV plan op te stellen en de BHV organisatie vorm te geven. Dit op basis van de (rest)risico’s uit de RI&E.

Om aan te tonen dat de BHV volgens de wettelijke verplichtingen is georganiseerd, moeten een aantal zaken vastgelegd worden, onder andere:

  • de risico’s waarop de BHV is gebaseerd;
  • de manier waarop het aantal BHV’ers is bepaald (bijvoorbeeld met behulp van scenario beschrijvingen);
  • wat de procedures zijn.


Stap 5: borg de BHV (organisatie)

Om de werking van de BHV organisatie te kunnen garanderen, is het belangrijk dat de BHV wordt geborgd in de organisatie. Dit kan door middel van een BHV checklist.

Bij het borgen van de BHV is belangrijk:

  • Is er altijd een BHV’er aanwezig?
  • Past de BHV organisatie en procedures op basis van de (rest)risico’s?
  • Wordt er regelmatig geoefend?
  • Zijn de BHV’ers opgeleid en volgen jaarlijks een BHV herhaling?
  • Is de RI&E en BHV plan nog actueel?

Kort samengevat

Een goed veiligheidsbeleid start met het opstellen van een RI&E. Met een RI&E krijg je inzicht in alle risico’s. Met een Plan van Aanpak heb je een handige hulpmiddel om alle risico’s tot een minimum te brengen. De risico’s die je niet kunt uitsluiten noemen we restrisico’s. Mede op basis van de risico’s uit de RI&E wordt bepaald hoeveel BHV’ers er nodig zijn.

Geschreven door

Rick Boelens Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *