Wat zijn de wettelijke verplichtingen ten aanzien van BHV in 2023?

Er worden veel vragen gesteld over de wettelijke verplichtingen ten aanzien van BHV. Hoe zit het bijvoorbeeld met eenmanszaken of zzp’ers? En als je een groter bedrijf hebt, hoeveel BHV’ers heb je dan nodig? Wat zegt de wetgeving over BHV in 2023? We beginnen met het antwoord op de belangrijkste vraag: is BHV verplicht?

In dit artikel

Is BHV verplicht?

Ja, BHV is verplicht. Iedere werkgever moet goede bedrijfshulpverlening organiseren en één of meerdere BHV’ers aanwijzen. Ongeacht de omvang van het bedrijf. Als directeur of eigenaar van een organisatie mag je zelf ook als BHV’er optreden. Maar denk erom dat iemand anders je taken als BHV’er overneemt op de momenten dat jij niet op de zaak bent.

Bedrijfshulpverlening en de Arbowet anno 2023

De Arbowet, voluit de Arbeidsomstandighedenwet, is duidelijk over het arbobeleid. De werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dat staat in artikel 3.

Artikel 3
In artikel 3 staat ook dat de werkgever doeltreffende maatregelen neemt op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen én dat doeltreffende verbindingen worden onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties.

Artikel 15
In artikel 15 van de Arbowet staat vervolgens dat de werkgever een of meerdere werknemers mag aanwijzen als bedrijfshulpverlener die kunnen bijstaan om de verplichtingen uit artikel 3 na te leven. In dit artikel staat ook wat er wordt bedoeld met het verlenen van bijstand (de taken van een BHV’er) en dat de bhv’ers opgeleid moeten zijn en passende uitrusting tot hun beschikking moeten hebben.
Met andere woorden: elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en zorgt voor goed functionerende bedrijfshulpverlening.


Test je kennis: gratis online BHV proefexamen

BHV en Nederlandse Arbeidsinspectie

Wat als je de bedrijfshulpverlening niet of niet goed georganiseerd hebt?

Iedereen die werkt heeft recht op een gezonde en veilige werkplek, staat in de wet. Daarom ziet de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen inspectie SZW) erop toe dat bedrijven de risico’s kennen en maatregelen nemen om die risico’s te beheren. Is de bedrijfshulpverlening niet in orde, dan kan de arbeidsinspectie maatregelen nemen en zelfs boetes opleggen.

Aandachtspunten voor bedrijfshulpverlening

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft een aantal aandachtspunten voor bedrijfshulpverlening. Dit zijn de vijf aandachtspunten:

 1. Laat BHV’ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
 2. Spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) heel belangrijk.
 3. Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV’er.
 4. Verplicht werknemers niet om BHV’er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans het beste.
 5. Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een BHV’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.

Hoe regel je BHV goed?

Om de bedrijfshulpverlening goed te organiseren is het raadzaam om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te doen. In de RI&E beschrijf je welke risico’s er zijn. Door de risico’s te evalueren onderzoek je hoe groot de kans is dat een risico’s zich in de praktijk voordoet. Zo beheers je de risico’s en beperk je ongevallen en schadelijke situaties. Gebruik voor de RI&E dit handige stappenplan:

 1. Breng de risico’s in kaart
 2. Maak een Plan van Aanpak
 3. Inventariseer de restrisico’s
 4. Maak een BHV plan
 5. Borg de BHV in de organisatie

Wat doet een BHV’er?

Als je bhv’ers aanstelt, moet je ervoor zorgen dat deze hulpverleners beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. De taken van een bhv’er zijn:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

De uitrusting van bedrijfshulpverleners bestaan uit middelen voor:

 • herkenbaarheid, zoals BHV hesjes en helmen);
 • bereikbaarheid, zoals portofoons en megafoons;
 • wondenverzorging, zoals verbandtrommels en een AED;
 • persoonlijke bescherming;
 • bluswerkzaamheden, zoals brandblussers en blusdekens;
 • overige middelen, zoals zaklampen.

 

Lees meer:

Uitrusting BHV team

 

Zoals bij de aandachtspunten al naar voren kwam, is het raadzaam om BHV’ers eens per jaar een herhalingscursus te laten doen.

Hoeveel BHV’ers moet mijn bedrijf hebben?

Goede vraag! Hoeveel bhv’ers er nodig zijn, hangt af van het aantal werknemers in de organisatie en de risico’s van je bedrijf. Door een RI&E uit te voeren kom je erachter hoeveel bhv’ers er precies nodig zijn.

Je kunt je voorstellen dat een accountantskantoor met minder BHV’ers toekan dan bijvoorbeeld een timmerfabriek waar met grote machines gewerkt wordt. Ook al hebben beide bedrijven evenveel personeelsleden.

Bedrijfshulpverlening voor zzp’ers?

In de Arbowet staat dat een werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Als zzp’er ben je natuurlijk geen werknemer. BHV is daarom niet verplicht. Komen er regelmatig bezoekers, klanten, stagiaires of vakantiekrachten over de vloer? Dan moet de bedrijfshulpverlening wel goed geregeld zijn.

Of het nu wel of niet verplicht is: het is heel prettig als je weet wat je moet doen in geval van nood.

BHV’ers opleiden of zelf een BHV cursus volgen?

Wil je BHV’ers laten opleiden of wil je zelf weten hoe je moet handelen in noodsituaties? Bekijk onze de praktijkgerichte BHV cursussen en schrijf je in!

Praktijkgerichte BHV cursus

 

Geschreven door

Rick Boelens Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *