Brandblussers keuren volgens NEN 2559

Voor controle en onderhoud aan brandblussers is per 1 juli 2001 is een norm van kracht geworden. Deze norm stelt welke brandblussers moeten worden gecontroleerd en gereviseerd. In deze NEN 2559 norm worden onderhoudsprocedures en -werkzaamheden gedetailleerd weergegeven.

De intervallen voor het onderhoud van brandblussers zijn in de NEN 2559 als volgt voorzien:

  • Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (REOB gecertificeerd)
  • Vijfjaarlijks, uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van schuimblussers (ons advies is het vervangen van een nieuwe brandblusser)
  • Revisie na tien jaar: de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt
  • Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats
  • Na twintig jaar moeten de brandblussers worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld