Bedrijfsongeval, wat moet ik nu doen?

In elk bedrijf komt met regelmaat een bedrijfsongeval voor. Wanneer er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden is het altijd de vraag of jij je werkgever aansprakelijk kan stellen voor de geleden letselschade. Er zijn een aantal verschillende stappen die je kunt volgen om hier achter te komen.

 

De eerste stap: Ga na of er sprake is van een bedrijfsongeval

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeval dat heeft plaatsgevonden tijdens de werktijd. Dit kan op verschillende plekken zijn zoals: Bij het bedrijf zelf, op kantoor of wanneer jij voor je werkgever op pad bent.

“Werk” moet als ruim begrip gezien worden. Het is namelijk zo dat ongelukken tijdens de pauze ook tellen als bedrijfsongeval en zelfs sommige personeelsuitjes. Het enige wat uitgesloten kan worden is de tijd tussen woon-werkverkeer, dit geldt negen van de tien keer niet als werktijd.

Hieronder een aantal voorbeelden van ongelukken tijden de werktijd:

* Door een te hoge werkdruk ben je overspannen geraakt, terwijl dit al bekend was bij de werkgever.
* Apparatuur dat niet goed werkt waardoor er een bedrijfsongeval plaatsvindt.
* Een medewerker heeft je geduwd waardoor jij je been hebt gebroken.

 

Bekijk wat de oorzaak is van het bedrijfsongeval

Wanneer een werknemer zelf aansprakelijk is voor de schade bij een bedrijfsongeval dan wordt dit gezien als “eigen schuld”. Dit is alleen mogelijk wanneer er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet.

Is het bedrijfsongeval veroorzaakt door een gebrek aan goede instructies en/of toezicht? Dan is de werkgever aansprakelijk voor de geleden schade. In dit geval is de werkgever te kort geschoten om er voor te zorgen dat de werkplek veilig is.

 

Bekijk of je werkgever de arbeidsinspectie heeft ingeschakeld

Het is namelijk zo dat de werkgever verplicht is om de arbeidsinspectie in te schakelen bij ernstige bedrijfsongevallen. Een aantal voorbeelden voor een ernstig bedrijfsongeval:
* Overlijden.
* Blijvend invalide door het ongeluk.
* Wanneer een werknemer naar het ziekenhuis moet en hier moet blijven.

Heeft de werknemer het gevoel dat het bedrijfsongeval ten onrechte niet is aangemeld bij de arbeidsinspectie. Dan mag de werknemer dit zelf doen, aan de hand van de aanmelding stelt de arbeidsinspectie een onderzoek in.

 

Stel als medewerker een overzicht van de geleden schade

Hieronder een aantal voorbeelden:
* Het verlies van loon of andere inkomsten.
* Reis -en vervoerskosten.
* Kosten voor eventuele hulpmiddelen bij invalide.
* De kosten die gemaakt zijn bij herstel en revalidatie.
* De medische kosten die niet gedekt worden door de zorgverzekeraar.
* Eventuele kosten voor rechtsbijstand.

Geschreven door

Rick Boelens Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *