Brandpreventieweken van start

De brandpreventieweken, die van 1 t/m 31 oktober 2016 plaatsvinden, hebben dit jaar als thema ‘Hé, doe de deur dicht’. Dit thema sluit aan op een onderzoeksrapport van de Brandweeracademie. Uit dit rapport blijkt dat gesloten binnendeuren je kansen om een woningbrand tijdig te ontvluchten of om te worden gered aanzienlijk vergroten. Dit geldt helemaal voor brandwerende deuren, omdat daar bepaalde voorzieningen in zitten, die branddoorslag en rookontwikkeling vertragen. Maar ook gewone binnendeuren kunnen, indien ze gesloten zijn, kostbare minuten opleveren om in geval van brand op tijd weg te kunnen komen.

 

Zorg dat je rookmelder werkt

Een ander aandachtspunt dat in het rapport van de Brandweeracademie wordt aangekaart, en waar tijdens de brandpreventieweken aandacht aan wordt besteed, is dat rookmelders hoorbaar en op de juiste plaatsen geïnstalleerd moeten zijn. Weliswaar blijkt in 70% van alle huizen een rookmelder te hangen, maar daarvan blijkt amper 45% goed te werken. Mensen vergeten vaak hun rookmelders met enige regelmaat te controleren en hebben het niet in de gaten wanneer de batterijen op zijn. Niet of slecht werkende rookmelders zullen bewoners niet tijdig alarmeren en vergroten daardoor de kans op slachtoffers.

 

brandpreventieweken

 

Rookmelders op de juiste plaats

Het is van cruciaal belang dat rookmelders op de juiste plaatsen geïnstalleerd zijn. In veel woningen blijken de rookmelders uitsluitend in de zogenaamde verkeersruimtes te hangen. Dit zijn de ruimtes die andere ruimtes met elkaar verbinden, zoals gangen, overlopen en trappenhuizen. Omdat dat meestal niet de ruimtes zijn waar brand ontstaat, zal de rook de melders pas activeren als de verspreiding ervan al enige tijd aan de gang is, dus als de brand al enige tijd woedt. Daarom wordt er tijdens de brandpreventieweken op gehamerd, dat het noodzakelijk is om ook rookmelders in de verblijfsruimtes te plaatsen, waar brand kan ontstaan en waar je slaapt.

 

Duidelijk hoorbare en gekoppelde rookmelders

Als je vast in slaap bent, ruik je geen rook. Bovendien kan de bij brand vrijkomende koolmonoxide je nog dieper doen wegzakken en je zelfs verdoven. Een duidelijk hoorbare rookmelder kan in het geval van een woningbrand dus levensreddend zijn. Er zijn verschillende soorten rookmelders te verkrijgen. Zo zijn er naast de gewone rookmelders ook speciale melders voor doven en slechthorenden. Daarnaast kun je sommige rookmelders ook aan elkaar koppelen. Als er brand ontstaan in de keuken, gaat ook de melder in je slaapkamer af. Zelfs als de rook dat deel van het huis nog niet eens bereikt heeft.

 

Brandpreventie in huis

Dat de brandpreventieweken een belangrijke functie hebben, blijkt wel uit de cijfers. Jaarlijks maakt maar liefst 1 op de 69 mensen een woningbrand mee. Brandpreventie in huis door middel van rookmelders en gesloten binnendeuren kan dit aantal aanzienlijk verkleinen.


Ben jij voorbereid?

Wil jij ook voorbereid zijn tijdens een calamiteit? Meld je aan voor een praktijkgerichte cursus over brand en ontruiming of een BHV cursus.

Cursus brand en ontruiming

Geschreven door

Rick Boelens Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *