Is BHV voor ZZP’ers verplicht?

Is BHV voor ZZP’ers nu wel of niet verplicht? Het antwoord is: nee, tenzij. Als ZZP’er ben je geen werkgever. In de Arbowet staat dat een werkgever verantwoordelijk is de gezondheid en veiligheid van werknemers. Tot zover geen verplichting voor ZZP’ers. Maar hoe zit het dan met klanten, collega ZZP’ers, stagiaires en vakantiekrachten die bij je over de vloer komen? En wat als je in een bedrijfsverzamelgebouw werkt? We leggen het je graag uit!

In dit artikel

ZZP in de bouw

Bedrijfshulpverlening voor zzp’ers?

In artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet, staat dat een werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Als zelfstandige zonder personeel ben je geen werkgever en geen werknemer. Dus wettelijk gezien is BHV daarom niet verplicht.

Zorgplicht voor niet-werknemers

We kunnen ons voorstellen dat je als ZZP’er weleens stagiaires of vakantiekrachten aanneemt. Of samenwerkt met andere ZZP’ers. Of dat je op een zeker moment een uitzendkracht inhuurt. In dat geval moet de bedrijfshulpverlening wel goed geregeld zijn. Dat blijkt uit Artikel 658 Burgerlijk Wetboek Boek 7.

Het 1e en 4e lid van dit wetsartikel zijn van belang.

In lid 1 staat dat

de werkgever verplicht is de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

In het 4e lid staat dat

hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, aansprakelijk is voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

Ook al ben je geen werkgever, dan nog ben je aansprakelijk voor schade en verplicht om ervoor te zorgen dat iemand die arbeid verricht zonder arbeidsovereenkomst zijn werk veilig kan uitvoeren.

Daarmee zijn we weer terug bij artikel 3, lid e van de Arbeidsomstandighedenwet, waarin staat dat je doeltreffende maatregelen neemt op het gebied van:

 • de eerste hulp bij ongevallen;
 • de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen;
 • doeltreffende verbindingen met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.

Die doeltreffende maatregelen zijn er immers voor bedoeld om te zorgen dat iemand zijn werk veilig kan uitvoeren.

Conclusie: tenzij je als zzp’er in totale afzondering werkt, ben je toch verplicht om BHV goed te regelen.

 

BHV in bedrijfsverzamelgebouw

Wat nu als je als ZZP’er een kantoor huurt in een bedrijfsverzamelgebouw? Ben je dan zelf verantwoordelijk voor BHV of is de eigenaar van het pand dat?

Op Ondernemersplein lezen we het volgende:

Als eigenaar of gebruiker van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid en brandpreventie.

De regels rondom brandpreventie staat in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit schrijft onder andere voor dat het bestrijding van brand met blusmiddelen, brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties, geregeld moet zijn.

Nu is het natuurlijk onhaalbaar dat jij als ZZP’er en gebruiker van een pand zelf blusmiddelen, brandmeldinstallaties en rookmelders regelt. Daarom vinden wij dat dit tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw dan wel de verhuurder behoort.

Maar, om eerlijk te zijn: de organisatie van BHV in een verzamelgebouw is wettelijk niet goed geregeld. Het is juridisch gezien een grijs gebied.

Wij adviseren ZZP’er daarom het heft in eigen hand te nemen en ervoor te zorgen dat je weet wat je moet doen in geval van nood. Door jaarlijks een BHV cursus te volgen ben je altijd goed voorbereid, ongeacht wat de eigenaar, verhuurder of andere gebruikers van het bedrijfsverzamelgebouw doen.

Aanvullend daarop is het slim om samen met andere huurders afspraken te maken omtrent BHV. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • afspraken zodat er altijd minimaal één BHV’er in het gebouw aanwezig is;
 • gezamenlijk inkopen van BHV cursussen of BHV herhalingstrainingen;
 • gezamenlijke ontruimingsoefeningen.

Lees meer: BHV in bedrijfsverzamelgebouw

4 redenen om als ZZP’er een BHV cursus te volgen

Twijfel je nog of jij als ZZP’er nu iets ‘moet’ met BHV? We zetten de belangrijkste redenen om een BHV cursus te volgen voor je op een rij:

 • Zorgplicht niet werknemers
  Ook al ben je geen werkgever, toch ben je in bepaalde situaties wél verantwoordelijk voor BHV, zoals we in dit artikel hebben uitgelegd.
 • Werken op locatie waar ook andere zzp’ers werken
  Ook al ben je officieel niet verantwoordelijk voor BHV, hoe fijn is het dat je weet wat je moet doen in geval van nood?
 • Uitbreiden/groeien in de toekomst
  Nu heb je misschien nog geen personeel, maar wat niet is kan nog komen. De BHV op orde hebben, is een investering in de toekomst.
 • Voorwaarde voor opdrachtgevers
  Sommige opdrachtgevers eisen van opdrachtnemers dat ze een BHV certificaat hebben. Voorkom dat je een klus niet kunt aannemen omdat je nog geen BHV cursus hebt gevolgd.

BHV cursus voor ZZP'ers?

Ben je ZZP’er en wil je leren wat je wel en niet moet doen in noodsituaties? Bekijk onze praktijkgerichte BHV cursus en schrijf je in!

BHV cursus voor ZZP’ers

 

Geschreven door

Ingrid van Goor Schrijft zo nu en dan berichten voor 101BHV.nl om jou zo goed mogelijk te informeren over BHV en EHBO.

Een reactie op “Is BHV voor ZZP’ers verplicht?

 1. Lisette op

  Goededag, als zelfstandige zonder personeel werk ik als masseur. Ik heb nooit een stagiaire oid. Ik ben de enige die werkzaam is, maar heb dus wel klanten. Is Bhv of Ehbo dan wel of niet verplicht?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *