Heb je als BHV’er recht op een vergoeding?

‘Heb je als BHV’er recht op een vergoeding?’ is een veelgestelde vraag tijdens cursussen. Tijd om deze vraag te beantwoorden en duidelijkheid te scheppen voor zowel BHV’ers als werkgevers. In dit artikel lees je meer over de volgende onderwerpen:

BHV-vergoeding wettelijk verplicht?

Wat zegt de wet over BHV-vergoeding?

In het kort: Werkgevers zijn verplicht om de kosten voor het volgen van een BHV-opleiding en het behalen van een BHV-certificaat te vergoeden.
Daarnaast vergoedt de werkgever ook de kosten voor de benodigde BHV-materialen. Een BHV’er heeft geen recht op vergoeding of een tijd-voor-tijdregeling voor de verrichtte BHV-werkzaamheden.

Dat is eigenlijk heel logisch, omdat in de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van medewerker én verplicht zijn om zich te laten bijstaan door bedrijfshulpverleners.

Dit zegt de wet over BHV en vergoedingen

BHV verplicht

 

Op grond van artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet Externe link is elke werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Werkgevers moeten doeltreffende maatregelen nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen.

In artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat een werkgever zich moet laten bijstaan door een of meer werknemers die (door de werkgever) zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. In dit artikel staat ook dat bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting dat zij de BHV taken naar behoren kunnen vervullen.

Volgens artikel 20 van de Arbeidsomstandighedenwet moet degene die verantwoordelijk is voor bedrijfshulpverlening in bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat wordt voldaan aan wettelijke voorschriften. In datzelfde artikel staat letterlijk:

 

“Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld onder meer met betrekking tot de vergoeding van de kosten die is verschuldigd in verband met de afgifte van een certificaat of het geven van een aanwijzing.”

 

Met andere woorden: de kosten voor het volgen van een BHV-opleiding en het behalen van een BHV-certificaat moet worden vergoed.

Tot slot staat in artikel 44 dat:

 

“de kosten die zijn verbonden aan de naleving van de regels die bij of krachtens de Arbeidsomstandigheden wet zijn gesteld, niet ten laste van de werknemers gebracht worden.”

 

BHV hesjes

De werkgever hoort dus ook de benodigde uitrusting voor BHV te vergoeden, zoals BHV hesjes Externe link en andere materialen zodat BHV’ers hun werkzaamheden naar behoren kunnen uitoefenen.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet heeft een BHV’er geen recht op een vergoeding voor de BHV-werkzaamheden die hij verricht. Een werkgever is ook niet verplicht om een tijd-voor-tijdregeling aan te bieden.

Recht op BHV-vergoeding: check de CAO

Hoewel werkgevers niet verplicht zijn om BHV’ers een vergoeding te geven, mag het wel. Sommige werkgevers bieden een vergoeding aan als extra stimulans voor werknemers om zich aan te melden.

Zo staat bijvoorbeeld in de CAO Retail Non-Food (geldig tot 31-12-2020):

 

Medewerkers die op verzoek van de werkgever naast hun werkzaamheden tevens bedrijfshulpverlener (BHV-er) zijn, krijgen hiervoor een vergoeding van maximaal €75,- bruto/jaar bij het behalen of het verlengen van het certificaat.

 

Het loont dus de moeite om de CAO en je arbeidsovereenkomst te checken.

Hoogte vergoeding BHV

Als de vergoeding voor BHV’ers niet in de CAO is vastgelegd, mag de werkgever dit zelf bepalen. Het is niet zo dat er voor de hoogte van de vergoedingen richtlijnen zijn. De gemiddelde vergoeding voor een BHV’er is €240-€500 per jaar. Dit is maandelijks €20-€42.

Is BHV-vergoeding belast of onbelast?

Als je je werknemers een vergoeding uitkeert voor BHV-werkzaamheden, dan is deze belast zoals alle inkomsten belast zijn. Over onkostenvergoeding, zoals reiskostenvergoeding, hoeft geen belasting betaald te worden.

Bronnen: Rendement.nl, wetten.overheid.nl


Ben jij voorbereid?

Wil jij ook voorbereid zijn tijdens een calamiteit? Meld je aan voor een praktijkgerichte BHV cursus.

Bekijk cursusaanbod

Geschreven door

Rick Boelens Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

3 reacties op “Heb je als BHV’er recht op een vergoeding?

 1. Struikje verstopte niet op

  11.4 BHV-vergoeding
  Als uw werkgever u heeft aangewezen om op te treden als bedrijfshulpverlener (BHV-er) en u de daarbij behorende taken heeft uitgevoerd, heeft u recht op een vergoeding. U ontvangt deze vergoeding na afloop van het jaar waarin u BHV-er was. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw rol als BHV-er en bedraagt momenteel:

  Bedragen BHV-vergoeding
  BHV-rol BHV-vergoeding per jaar
  basishulpverlener € 277,46
  allround BHV-er € 554,90
  BHV-er met leidinggevende taken € 832,36
  De hoogte van de vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van het aantal volledige maanden dat u in het voorafgaande jaar bedrijfshulpverlener was. Als u tijdens dat jaar van BHV-rol bent veranderd geldt voor uw vergoeding de rol die u aan het einde van dat jaar vervulde.

  Als u vanwege uw werkzaamheden als BHV-er moet overwerken, dan heeft u voor die werktijd recht op een overwerkvergoeding van momenteel € 27,76 per uur.

  Als u langere tijd bedrijfshulpverlener bent, ontvangt u een BHV-jubileumuitkering:

  Beantwoorden
 2. Miranda Bungenstock op

  Als verzorgende binnen een verpleeghuis werk ik al vele jaren als BHV’er.
  Per 2024 is nu de vergoeding afgeschaft.
  wij hebben best veel brandalarm/vooralarm in de avonddiensten maar ook overdag
  In de meeste gevallen is er na controlle niks aan de hand
  Soms ook wel en kost mij dit tijdens mijn dienst veel tijd!
  Mijn vraag: kan mijn werkgever mij VERPLICHTEN om BHV’er te zijn?
  Het wordt mooi gebracht onder het mom van
  “hoort bij Je functie”
  Nergens vind ik een duidelijk antwoord.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *