BHV verplicht

 

Op grond van artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet Externe link is elke werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Werkgevers moeten doeltreffende maatregelen nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen.

In artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat een werkgever zich moet laten bijstaan door een of meer werknemers die (door de werkgever) zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. In dit artikel staat ook dat bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting dat zij de BHV taken naar behoren kunnen vervullen.

Volgens artikel 20 van de Arbeidsomstandighedenwet moet degene die verantwoordelijk is voor bedrijfshulpverlening in bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat wordt voldaan aan wettelijke voorschriften. In datzelfde artikel staat letterlijk:

 

“Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld onder meer met betrekking tot de vergoeding van de kosten die is verschuldigd in verband met de afgifte van een certificaat of het geven van een aanwijzing.”

 

Met andere woorden: de kosten voor het volgen van een BHV-opleiding en het behalen van een BHV-certificaat moet worden vergoed.

Tot slot staat in artikel 44 dat:

 

“de kosten die zijn verbonden aan de naleving van de regels die bij of krachtens de Arbeidsomstandigheden wet zijn gesteld, niet ten laste van de werknemers gebracht worden.”

 

BHV hesjes

De werkgever hoort dus ook de benodigde uitrusting voor BHV te vergoeden, zoals BHV hesjes Externe link en andere materialen zodat BHV’ers hun werkzaamheden naar behoren kunnen uitoefenen.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet heeft een BHV’er geen recht op een vergoeding voor de BHV-werkzaamheden die hij verricht. Een werkgever is ook niet verplicht om een tijd-voor-tijdregeling aan te bieden.

Recht op BHV-vergoeding: check de CAO

Hoewel werkgevers niet verplicht zijn om BHV’ers een vergoeding te geven, mag het wel. Sommige werkgevers bieden een vergoeding aan als extra stimulans voor werknemers om zich aan te melden.

Zo staat bijvoorbeeld in de CAO Retail Non-Food (geldig tot 31-12-2020):

 

Medewerkers die op verzoek van de werkgever naast hun werkzaamheden tevens bedrijfshulpverlener (BHV-er) zijn, krijgen hiervoor een vergoeding van maximaal €75,- bruto/jaar bij het behalen of het verlengen van het certificaat.

 

Het loont dus de moeite om de CAO en je arbeidsovereenkomst te checken.

Is BHV-vergoeding belast of onbelast?

Als je je werknemers een vergoeding uitkeert voor BHV-werkzaamheden, dan is deze belast zoals alle inkomsten belast zijn. Over onkostenvergoeding, zoals reiskostenvergoeding, hoeft geen belasting betaald te worden.

Bronnen: Rendement.nl, wetten.overheid.nl

‘Heb je als BHV’er recht op een vergoeding?’ is een veelgestelde vraag tijdens cursussen. Tijd om deze vraag te beantwoorden en duidelijkheid te scheppen voor zowel BHV’ers als werkgevers. In dit artikel lees je meer over de volgende onderwerpen:

BHV-vergoeding wettelijk verplicht?

Wat zegt de wet over BHV-vergoeding?

In het kort: Werkgevers zijn verplicht om de kosten voor het volgen van een BHV-opleiding en het behalen van een BHV-certificaat te vergoeden.
Daarnaast vergoedt de werkgever ook de kosten voor de benodigde BHV-materialen. Een BHV’er heeft geen recht op vergoeding of een tijd-voor-tijdregeling voor de verrichtte BHV-werkzaamheden.

Dat is eigenlijk heel logisch, omdat in de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van medewerker én verplicht zijn om zich te laten bijstaan door bedrijfshulpverleners.

Hoogte vergoeding BHV

Als de vergoeding voor BHV’ers niet in de CAO is vastgelegd, mag de werkgever dit zelf bepalen. Het is niet zo dat er voor de hoogte van de vergoedingen richtlijnen zijn. De gemiddelde vergoeding voor een BHV’er is €240-€500 per jaar. Dit is maandelijks €20-€42.

  1. BHV-vergoeding wettelijk verplicht?
  2. Dit zegt de wet over BHV en vergoedingen
  3. Recht op BHV-vergoeding: check de CAO
  4. Hoogte vergoeding BHV
  5. Is BHV-vergoeding belast of onbelast?


 
[lees_meer post=5512]

Dit zegt de wet over BHV en vergoedingen

BHV verplicht

 

Op grond van artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet Externe link is elke werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Werkgevers moeten doeltreffende maatregelen nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen.

In artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat een werkgever zich moet laten bijstaan door een of meer werknemers die (door de werkgever) zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. In dit artikel staat ook dat bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting dat zij de BHV taken naar behoren kunnen vervullen.

Volgens artikel 20 van de Arbeidsomstandighedenwet moet degene die verantwoordelijk is voor bedrijfshulpverlening in bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat wordt voldaan aan wettelijke voorschriften. In datzelfde artikel staat letterlijk:

 

“Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld onder meer met betrekking tot de vergoeding van de kosten die is verschuldigd in verband met de afgifte van een certificaat of het geven van een aanwijzing.”

 

Met andere woorden: de kosten voor het volgen van een BHV-opleiding en het behalen van een BHV-certificaat moet worden vergoed.

Tot slot staat in artikel 44 dat:

 

“de kosten die zijn verbonden aan de naleving van de regels die bij of krachtens de Arbeidsomstandigheden wet zijn gesteld, niet ten laste van de werknemers gebracht worden.”

 

BHV hesjes

De werkgever hoort dus ook de benodigde uitrusting voor BHV te vergoeden, zoals BHV hesjes Externe link en andere materialen zodat BHV’ers hun werkzaamheden naar behoren kunnen uitoefenen.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet heeft een BHV’er geen recht op een vergoeding voor de BHV-werkzaamheden die hij verricht. Een werkgever is ook niet verplicht om een tijd-voor-tijdregeling aan te bieden.

Recht op BHV-vergoeding: check de CAO

Hoewel werkgevers niet verplicht zijn om BHV’ers een vergoeding te geven, mag het wel. Sommige werkgevers bieden een vergoeding aan als extra stimulans voor werknemers om zich aan te melden.

Zo staat bijvoorbeeld in de CAO Retail Non-Food (geldig tot 31-12-2020):

 

Medewerkers die op verzoek van de werkgever naast hun werkzaamheden tevens bedrijfshulpverlener (BHV-er) zijn, krijgen hiervoor een vergoeding van maximaal €75,- bruto/jaar bij het behalen of het verlengen van het certificaat.

 

Het loont dus de moeite om de CAO en je arbeidsovereenkomst te checken.

Is BHV-vergoeding belast of onbelast?

Als je je werknemers een vergoeding uitkeert voor BHV-werkzaamheden, dan is deze belast zoals alle inkomsten belast zijn. Over onkostenvergoeding, zoals reiskostenvergoeding, hoeft geen belasting betaald te worden.

Bronnen: Rendement.nl, wetten.overheid.nl

CTA BLOCK

BHV-certificaat halen?

BHV’er worden of blijven? Volg één van de praktijkgerichte BHV cursussen van 101BHV.nl