Wat is wet IKK?

De afkorting IKK staat voor Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en is sinds 2018 in werking gesteld. In de nieuwe wet IKK is afgesproken dat elk kinderdagverblijf en elke peuterspeelzaal altijd iemand aanwezig moet zijn met een geldig en erkend Kinder-EHBO-certificaat.