Wanneer is een ontruimingsplattegrond verplicht?

In het bouwbesluit staat aangeven dat wanneer er een brandmeldinstallatie in het gebouw aanwezig is, er ook een ontruimingsplattegrond aanwezig moet zijn.

Ontruimingsplattegronden zijn ook een onderdeel van een ontruimingsplan.