Wat zijn de taken van een BHV’er

Wat zijn de taken van een BHV’er? Het woord zegt het al: een bedrijfshulpverlener biedt het bedrijf hulp bij een ongeval, brand of ontruiming. De taken van een BHV’er volgens de Arbowet, artikel 15:

– Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
– Het bestrijden en/of beperken van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
– In noodsituaties alameren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf en omgeving.

Een BHV’er is opgeleid om te handelen in nood en om klanten en werknemers in veiligheid te brengen. Zo weet een bedrijfshulpverlener wat hij/zij moet doen om mensen uit een brandend gebouw te krijgen en hoe hij/zij moet handelen bij eerste hulp. Een bedrijfshulpverlener kan bijvoorbeeld reanimeren en verbanden aanleggen.

Eisen BHV

Er zijn een aantal vaste aandachtspunten voor een goede BHV organisatie.

– De bedrijfshulpverleners dienen te beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun BHV taken goed te kunnen uitvoeren.
– Een bedrijfshulpverlener dient elk jaar een BHV herhaling te volgen.
– Zorg er voor dat er door het gehele gebouw bedrijfshulpverleners aanwezig zijn.
– Wanneer er ziekte of vakantie is moeten er alsnog genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig zijn.
– Het is verstandig om medewerkers die een interne functie hebben, aan te stellen tot bedrijfshulpverlener.
– Vrijwillige betrokkenheid is meestal effectiever dan het verplichten van medewerkers om bedrijfshulpverlener te worden.
– Om een bedrijfshulpverlener te stimuleren kan het bedrijf hem/haar een vergoeding geven voor de extra BHV taken.

Terug naar bHV