Voor wie is de cursus Brand en Ontruiming geschikt?

Deze cursus is geschikt voor;

  • Iedereen die wil leren hoe je moet handelen bij een beginnende brand
  • Het starten en begeleiden van ontruiming
  • Mensen die BHV’er willen worden en in het bezit zijn van een geldig EHBO certificaat. Het EHBO certificaat in combinatie met certificaat brand en ontruiming vormt samen de BHV.
  • Organisaties die naast de BHV’ers extra medewerkers wil laten kennismaken en trainen met kleine blusmiddelen.
Terug naar bHV cursus