Op 1 januari 2018 gaat de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht. Deze wet moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van kinderen in dagopvang en peuterspeelzaal gewaarborgd is. Een van de eisen, waaraan voldaan moet worden, is dat er te allen tijde tenminste één gecertificeerde volwassene aanwezig moet zijn, die eerste hulp kan verlenen aan kinderen. Het risico op letsel is bij deze jonge doelgroep altijd aanwezig, maar zeker wanneer kinderen in groepen spelen en ontdekken, wordt de kans op ongelukken vergroot. Medewerkers die een cursus EHBO bij kinderen hebben gedaan, kunnen direct inspringen, wanneer zich een ongeval voordoet. Zo kan veel leed voorkomen en beperkt worden. Bekijk alle veranderingen in de wet IKK op de website van de overheid.

 

Cursus Eerste Hulp bij werken met Kinderen volgen bij 101BHV.nl

Binnenkort start 101BHV.nl met de cursus Eerste Hulp bij werken met Kinderen. Deze opleiding voldoet aan alle door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestelde eisen en zal dan ook gecertificeerd worden door het NIBHV. Het NIBHV is door het ministerie aangewezen als onafhankelijk toezichthouder en beoordeeld in die hoedanigheid de kwaliteit van de opleidingen en examens. Wanneer u bij 101BHV.nl een cursus Eerste Hulp bij werken met Kinderen voldoet u aan de verplichtingen van de wet IKK.

 

Hulpverlening bij brand en ontruimingen

Dat er hoge eisen aan medewerkers in de kinderopvang worden gesteld voor wat betreft eerste hulp, is niet zo vreemd. Jonge kinderen zijn nieuwsgierig en beweeglijk en leren letterlijk met vallen en opstaan. Daarnaast zijn ze nog niet zelfredzaam en ook niet in staat om instructies op te volgen. Wanneer er een gevaarlijke situatie ontstaat, bijvoorbeeld door brand, moet een volwassene snel en deskundig een ontruiming kunnen leiden. Een BHV cursus is dus ook voor medewerkers van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal absoluut noodzakelijk.

 

Neem contact op voor meer informatie

Voor meer informatie over data, kosten en locaties betreffende de cursus Eerste Hulp bij werken met Kinderen kunt u contact opnemen met 101BHV.nl. Hiervoor kunt u het beste een offerte aanvragen via de website.

CTA BLOCK