Meeste fietsongevallen bij aanvang schooljaar

Het gebeurt elk jaar weer. Bij de start van het schoolseizoen zijn er meer fietsongevallen dan in andere tijden van het schooljaar. Het is aannemelijk dat er een relatie bestaat tussen de start van het schoolseizoen en de verkeersveiligheid. Dit zie je terug in de cijfers van fietsongevallen. Vooral in de maand september is het aantal 12-jarige fietsongevallen aanmerkelijk hoger dan in andere maanden en andere leeftijden.

 

Langere afstand, geen bebouwde kom

Dit komt voornamelijk doordat middelbare scholieren vaak verder moeten reizen dan toen ze nog naar de lagere school gingen. Dit betekent vaak dat ze een langere afstand moeten fietsen, maar dat niet alleen… Een lagere school was vaak dicht in de buurt en je kwam er met de fiets vaak door via de bebouwde kom te fietsen. De middelbare school is vaak wat verder weg en de route is vaak op wegen buiten de bebouwde kom. Dit brengt hogere risico’s met zich mee. Zeker voor de scholieren die voor het eerst naar de middelbare school gaan.

 

Fietsongevallen september aanzienlijk hoger

Het aantal fietsongevallen onder 12-jarigen is in de maand september met 187 aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 103 fietsongevallen per maand.
Er is geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen de start van het schoolseizoen en de verkeersveiligheid. In bovenstaande bericht is geen rekening gehouden met de landelijke spreiding in de tijd van zomervakanties of met het aantal dagen dat scholieren in de verschillende maanden naar school gaan.

De VVN-campagne “De scholen zijn weer begonnen” blijkt aan te slaan. De aandacht voor schoolkinderen lijkt per jaar te verbeteren en ook de veiligheid rondom scholen wordt steeds beter. Zo komen er elk jaar 10-tallen oversteek plaatsen bij, wordt er zachter gereden bij verkeersoversteekplaatsen bij scholen en worden er regelmatig nieuwe promotie dagen georganiseerd om de veiligheid van de scholieren onder de bevolking te brengen.

 

101BHV.nl draagt mee aan de veiligheidscampagne van VVN.

Geschreven door

Rick Boelens Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *