Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar

Vanaf 2019 zullen er wettelijke eisen worden gesteld aan de installatie van cv-ketels en gasgestookte warmwatertoestellen. De installaties mogen dan uitsluitend door erkende bedrijven worden uitgevoerd en onderhouden. Het kabinet is tot dit besluit gekomen om het aantal koolmonoxide ongelukken terug te dringen.

Jaarlijks zijn er vijf tot tien doden te betreuren als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Honderden mensen belanden voor behandeling in het ziekenhuis. Zowel consumentenorganisaties als de installatiebranche zelf zijn voor een dergelijke maatregel. Ook de brandweer is tevreden met het voornemen de wet op dit gebied aan te scherpen.

 

Erkenningsregeling voor installatiebedrijven

Aan welke erkenningsregelingen moet worden voldaan om gecertificeerd installateur te worden, moet nog nader worden bepaald. Bovendien zullen monteurs bijgeschoold moeten worden en zullen er richtlijnen voor kwaliteitscontrole moeten worden opgezet. Dit is met name van belang vanwege het feit dat meer dan een derde van de installatiebedrijven eenmanszaken zijn. De consument zou door middel van een logo of een website met daarop de erkende bedrijven eenvoudig in staat moeten zijn om een erkende installateur te vinden.

 

Daling van ongelukken koolmonoxide

De Onderzoeksraad voor Veiligheid verwacht dat het aantal ongelukken met koolmonoxide teruggebracht kan worden met minimaal 50%, wanneer ondeugdelijk aangebrachte installaties tot het verleden behoren.

 

Betere voorlichting over koolmonoxide

Dat de nieuwe wetgeving niet eerder dan in 2019 van kracht wordt, heeft te maken met politieke en juridische processen en met het uitvoerbaar maken van de strengere regels. Om ook al in de komende jaren het aantal ongevallen door koolmonoxidevergiftiging terug te dringen, start de overheid in februari 2017 met een voorlichtingscampagne. Hierbij zal de nadruk liggen op de gevaren van koolmonoxide en preventieve maatregelen die de consument zelf kan nemen. Onder andere het installeren van koolmonoxidemelders zal hierbij aan bod komen.


Ben jij voorbereid?

Wil jij ook voorbereid zijn tijdens een calamiteit? Meld je aan voor een praktijkgerichte BHV cursus.

Bekijk cursusaanbod

Geschreven door

Rick Boelens Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *