Helft koolmonoxidemelders onveilig

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft, naar aanleiding van meldingen van consumenten, onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid en betrouwbaarheid van koolmonoxidemelders. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de 29 onderzochte producten niet naar behoren functioneert. De gevonden gebreken waren zeer verontrustend. Zo waren er maar liefst 8 melders waarbij het alarm totaal geen koolmonoxide detecteerde en 6 melders, die bij een defecte sensor geen storingssignaal afgaven. Ook bleken 13 apparaten niet aan de gestelde eisen te voldoen voor wat betreft de opschriften. Aangezien koolmonoxide reuk- en kleurloos is en een hoge concentratie ervan tot de dood kan leiden, zijn deze resultaten zeer verontrustend.

 

Signalen van koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide komt vrij in verbrandingstoestellen zoals een CV-ketel, wanneer door een onvoldoende aanvoer van verse lucht geen volledige verbranding plaatsvindt. Doordat de menselijke zintuigen het koolmonoxide gas niet kunnen waarnemen, kan men het ongemerkt inademen. In het bloed verdringt koolmonoxide de zuurstof, waardoor vergiftigingssymptomen ontstaan. In eerste instantie treden vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid op. Bij langdurige blootstelling verliest men het bewustzijn en leidt het zuurstoftekort in de hersenen uiteindelijk tot de dood. De meeste slachtoffers vallen ‘s nachts, doordat er dan minder ventilatie in huis is en de slapende bewoners de waarschuwingssymptomen niet opmerken.

 

Verkoopverbod voor onveilige koolmonoxidemelders

Koolmonoxidemelders moeten verplicht aan bepaalde Europese veiligheidseisen voldoen. Doen ze dat niet, dan is het verboden deze meters op de Nederlandse markt te verkopen. Het grootste deel van de door de NVWA onderzochte melders werd in bouwmarkten gekocht. De ondeugdelijke apparaten werden direct uit de handel genomen en producenten zijn een terugroepactie gestart voor de reeds verkochte melders. Om consumenten te waarschuwen heeft de NVWA een lijst gepubliceerd van de onderzochte koolmonoxidemelders. Mensen die een onveilige melder in huis blijken te hebben, worden opgeroepen deze niet meer te gebruiken. De lijst staat ter inzage op de website van de NVWA.

 

Onderzoeksresultaten onderzoek koolmonoxidemelders

onderzoeksresultaten-koolmonoxidemelder


Ben jij voorbereid?

Wil jij ook voorbereid zijn tijdens een calamiteit? Meld je aan voor een praktijkgerichte cursus over brand en ontruiming of een BHV cursus.

Cursus brand en ontruiming

Geschreven door

Rick Boelens Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *