Uit onderzoek is gebleken dat er in 2013, 458.000 werknemers lichamelijk of geestelijk letsel op liepen door een ongeval tijdens het werk. Door dit ongeval verzuimde bijna de helft hiervoor één dag of langer. Dit komt neer met 1 op de 15 werknemers in Nederland.

 

De arbeidsongevallen bij mannen daalt.

in 2013 had 7.6% van de mannen een ongeval, dit tegenover 5.3% bij de vrouwen. Het verschil komt doordat mannen over het algemeen gevaarlijker werk doen dan vrouwen. Sinds 2005 is het percentage van de mannen die betrokken zijn bij een ongeval lichtelijk gedaald. Terwijl het percentage bij de vrouwen de afgelopen jaren lichtelijk is gestegen. De verschillende ontwikkelingen komt doordat het aantal werkzame mannen in de bouw sinds 2001 is afgenomen en er is een groei in het aantal werkzame vrouwen in de gezondheidszorg en overheid.

 

De ongevallen zorgen voornamelijk voor lichamelijk letsel

Bij 70% van de ongevallen, loopt de werknemer lichamelijk lichaam op. Dit kan een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Bij 20% van de werknemers ging het om geestelijke schade, dit is voornamelijk psychische schade. Bij 10% was het zowel lichamelijke als geestelijke schade.

 

Meer ongevallen bij jongeren

In 2013 had 8.2% van de werknemers die jonger waren dan 25 jaar een ongeval op het werk. Dit is bijna 1.5 keer zo veel dan werknemers ouder dan 25 jaar. Daarnaast is het zo dat werknemers jonger dan 25 jaar vaker een dag verzuimde na een ongeval. Werknemers ouders dan 25 jaar deden dit beduidend minder. Zo blijft 1 op de 3 langer thuis. Jongeren zijn daarentegen relatief vaak werkzaam in horeca. In de horeca komen over het algemeen ook veel bedrijfsongevallen voor, maar meestal leidt dit niet tot verzuim van één dag of langer.

 

Meer ongevallen buiten kantooruren

Daarnaast is het zo dat werknemers die buiten kantooruren werken, vaker een ongeval. Voornamelijk werknemers die werken in ploegendiensten hebben vaker een ongeval. Maar ook werknemers dit in het weekend werken krijgen vaker te maken met een ongeval.

CTA BLOCK