1.000 zwemongevallen per week

De reddingsbrigade kwam afgelopen zomer weer vaak te pas aan verschillende hulpverleningen. Zo kwam het in een zomerweek in juli 2014 tot 1400 hulpverleningen. Meer dan 50 keer was dat voor een redding uit een levensbedreigende situatie. In totaal kwam de reddingsbrigade deze zomer meer dan 9000 keer in actie. Er werden meer dan 300 mensen uit een levensbedreigende situatie gered. Zorgelijk was het vooral in de eerste weken. Zo kwam er in de eerste week van de zomervakantie al 4 mensen om bij een zwemongeval. Dit gebeurde op plaatsen waar geen gekwalificeerd toezicht is. De reddingsbrigade van Nederland wil een landelijke registratie van zwemongevallen in open water, hierdoor kunnen we beter beoordelen hoe deze kunnen worden voorkomen.

 

Preventief actief op stand en bij recreatiegebieden

Om er voor te zorgen dat iedereen veilig van het water te kunnen laten genieten, zijn de vrijwilligers van de Reddingsbrigade vele uren preventief actief op het stand en bij recreatiegebieden. Zij geven naast advies ook waarschuwingen aan de badgasten voor gevaarlijke situaties in en om het water. Wanneer nodig, dan kunnen de vrijwilligers zeer snel optreden om mensen uit een gevaarlijke situatie te redden.

 

Toenemende zwemongevallen

De Reddingsbrigade ziet elk jaar een verhoging van de ongevallen. Het komt steeds vaker voor dat mensen een mindere zwemvaardigheid hebben. In 2013 was er een dieptepunt, die zomer waren er 19 dodelijke zwemongevallen. De directeur van de Reddingbrigade spreekt van een “sluipende ramp”. Hoeveel dodelijke slachtoffers zijn er nodig voor we maatregelen nemen om de veiligheid van zwemlocaties en de zwemvaardigheid actief te gaan verbeteren? Het liefst ziet hij een landelijke registratie van alle ongevallen, hierdoor kunnen we nog meer duidelijkheid krijgen over de locaties, de oorzaken en omstandigheden waardoor er zwemongevallen plaatsvinden. Daardoor kan er ook beter onderbouwd worden welke preventieve maatregelen dus nuttig en actief zijn en hoe we er voor kunnen zorgen dat het in Nederland veiliger wordt betreft het zwemmen.

 

Geschreven door

Rick Boelens Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *