In het eerste kwartaal van 2014 zijn twintig personen om het leven gekomen door brand in een gebouw. Dit blijkt uit tellingen van de Brandweeracademie. In het eerste kwartaal van 2013 waren dit er negen. Van de twintig doden in het eerste kwartaal waren acht personen ouder dan 65 jaar. In 2013 kwamen in totaal 53 personen om door een brand. De trend laat een duidelijk lijn omhoog zien en dat is een zorgelijke ontwikkeling.

BHV draagt bij aan bewustzijn
Medewerkers die een BHV cursus hebben gevolgd zijn zich bewust geworden van de gevaren van brand. Tijdens de BHV cursus worden er preventie tips gegeven om risico’s op brand te verkleinen. Veel zaken die aan bod komen tijdens de BHV cursus zijn ook toepasbaar voor privé. BHV draagt daarom bij aan het bewustzijn van brandveiligheid.

CTA BLOCK