Onderhoud van blusmiddelen

Onderhoud van blusmiddelen is net zo belangrijk als de aanwezigheid ervan. Je moet er immers op kunnen vertrouwen dat blusmiddelen bruikbaar zijn op het moment dat je ze nodig hebt. In het geval van brand, wil je uiteraard niet met een defecte brandblusser in je handen staan. Daarom is het noodzakelijk dat blusmiddelen op de juiste manier en door de juiste partij onderhouden worden. Daarom is gecertificeerd onderhoud essentieel en geeft het zekerheid dat alles goed en vakkundig wordt nagekeken en uitgevoerd. Let daarom op dat onderhoudsbedrijven voor blusmiddelen REOB gecertificeerd zijn.

Bekijk ook: onderhoud brandblussers Groningen

 

Vakkundige controle blusmiddelen

Onder blusmiddelen die jaarlijks gecontroleerd en onderhouden moeten worden, vallen niet alleen draag- en verrijdbare brandblussers, maar ook brandslanghaspels en de keerkleppen die daarbij horen. Daarnaast moeten ook de aansluitpunten van droge blusleidingen vakkundig nagekeken worden. Wanneer deze controles en het bijbehorende onderhoud worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en alle blusmiddelen zijn goedgekeurd, ontvang je een certificaat, dat zichtbaar maakt dat aan alle eisen is voldaan.

 

onderhoud-blusmiddelen

 

Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een Commissie van Belanghebbenden Brandveiligheid. Deze commissie heeft een certificatieschema vastgesteld voor het onderhoud van Blusmiddelen. Dit schema dateert uit 2011 en wordt beheerd door het CCV. Met behulp van dit certificatieschema (REOB:2011) kunnen bedrijven en instanties, die op zoek zijn naar een gecertificeerd installateur voor blusmiddelen, een betrouwbare partij vinden. Ook voor het vinden van gecertificeerde leveranciers van diensten en producten, die met de brandveiligheid te maken hebben, kunnen afnemers gebruik maken van dit schema.

 

Zorgplicht

Volgens het bouwbesluit hebben eigenaren en beheerders van gebouwen een zorgplicht als het gaat om het beheer en onderhoud van blusmiddelen en -installaties. Voor bepaalde blustoestellen is zelfs een minimale testfrequentie vastgesteld. Wanneer dit onderhoud van blusmiddelen wordt uitgevoerd door een bedrijf dat op het certificatieschema voorkomt, is het voor de eigenaar of beheerder makkelijk om aan te tonen dat alles adequaat gecontroleerd en onderhouden is. Onderhoud dat niet is uitgevoerd door een erkend en gecertificeerd onderhoudsbedrijf, is niet alleen moeilijk te bewijzen, maar kan ook onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen. Bovendien kunnen verzekeringsmaatschappijen in hun polissen ook voorwaarden stellen betreffende het onderhoud van blusmiddelen. Ook daar moet men rekening mee houden.

 


Ben jij voorbereid?

Wil jij ook voorbereid zijn tijdens een calamiteit? Meld je aan voor een praktijkgerichte cursus over brand en ontruiming of een BHV cursus.

Cursus brand en ontruiming

Geschreven door

Rick Boelens Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

Een reactie op “Onderhoud van blusmiddelen

  1. Maria ten Hoeve op

    Gecertificeerd onderhoud is inderdaad belangrijk bij blusmiddelen, zoals een droge blusleiding. Bij ons op het werk komen ze gelukkig regelmatig controleren. Ook hadden we laatst weer een brandoefening, dat is ook erg belangrijk om te doen.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *