Een brandblusser bij jou in het pand kan grote schade voorkomen. Maar wat zijn nou de juiste eisen van een brandblusser. Sinds 2006 is er een uniform eisen Europese Projecteringsrichtlijn van brandblussers tot stand gekomen. Deze norm is nu officieel verschenen onder de naam NEN 4001:2006.

 

Norm brandblussers in het pand

Wat is nu de norm bij jou in het pand? Zodra er geen sprake is van een verhoogd brandrisico dan geldt de regel één brandblusser 6 liter sproeischuim, 6 kg poeder of 5 kg co² per 200m², dit wel met een minimum van twee per verdieping. Wanneer er wel sprake is van een verhoogd brandrisico dan geldt de regel één brandblusser per 100m² en met een minimum van drie per verdieping.

 

In Nederland is het zo dat er alleen erkende brandblussers met een Nederlands typekleur in de handel opgenomen mag worden. Deze brandblussers voldoen aan het Besluit Draagbare Blustoestellen van 1997 en aan de norm NEN-EN 3. De kleur wordt bepaalt door het Nationaal Centrum voor Preventie, hun doen dit uit opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De brandblussers die geschikt zijn voor een boot of aan boord van schepen zijn voorzien van een EG-kleur voor Marine equipement.

 

Zodra er een calamiteit is moet de brandblusser snel te vinden zijn. Daarom is het van belang dat brandblussers zodanig geplaatst worden dat ze zo snel mogelijk ingezet kunnen worden. Daarnaast moeten brandblussers altijd zichtbaar en bereikbaar zijn.

 

Norm NEN4001 geeft duidelijkheid aantal brandblussers

Om uit te zoeken hoeveel brandblussers er bij jou nodig zijn het in bedrijf, kan dit uitgerekend worden dankzij de nieuwe norm NEN 4001. Hierin staat aangegeven hoeveel brandblussers er nodig zijn in bepaalde situaties. De factoren die hier onder andere in mee spelen zijn:

* Hoe groot is het risico dat er brand ontstaat in het pand?
* Hoeveel werknemers/mensen zijn er gemiddeld aanwezig in het pand?
* Wat is de grootte van het gebouw?

 

Zodra er een groot risico is dat er brand kan ontstaan dan voldoet één brandblusser per 100m², bij het minste risico dan volstaat één brandblusser per 300m². Dit moet dan wel een poeder of schuimblusser zijn. Een koolzuurblusser mag ook, maar dit moet dan wel bovenop de hoeveelheid die geplaatst moet worden.

 

CTA BLOCK