Een brand kost jaarlijks 60 tot 80 levens en het veroorzaakt bijna een miljard euro aan schade. Helaas is het toch slecht gesteld met de brandveiligheid in Nederland. Eén op de drie werknemers weet niet wat de richtlijnen zijn voor brandveiligheid, of neemt deze niet in acht. Dit blijkt ui de Nationale Veiligheidsbarometer.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 11 procent van de werknemers werkt in een gebouw waar niet alle nooddeuren toegankelijk zijn. Daarnaast zien één op de tien werknemers het pand waar zij in moeten werken als brandgevaarlijk. Het twee derde deel van de ondervraagden geeft echt aan de brandveiligheidsrichtlijnen wel belangrijk te vinden maar niet precies weten waar ze de informatie kunnen vinden.

 

Brandveiligheid en overheid

Het Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu is zich ervan bewust dat de brandveiligheid vaak slecht wordt nageleefd. Het toezicht door de VROM-Inspectie is daarom al enige tijd intensiever geworden. De VROM-Inspectie wil de naleving van brandveiligheidsrichtlijnen verbeteren met behulp van zogeheten compliance assistance. Compliance assistance is een methodiek om het bedrijf beter in staat te stellen om zelf voor naleving te zorgen. Hiervoor zijn vele vormen denkbaar, maar het heeft altijd te maken met de overdracht van kennis en informatie.

 

Ontruimingsplan en bedrijfshulpverlening

Een ontruimingsplan is onmisbaar wanneer het gaat om brandveiligheid. Elk gebouw met een brandmeldcentrale moet ook een ontruimingsplan hebben. Een ontruimingsplan is echter meer dan alleen een wettelijke verplichting, het helpt werknemers om snel en veilig uit een brandend gebouw te komen. Naast het ontruimingsplan zijn ook de bedrijfshulpverleners essentieel bij het snel en effectief evacueren van een gebouw.

Bij 101BHV.nl kunnen bedrijven terecht voor het opleiden van bedrijfshulpverleners, eventueel In Company. Daarnaast geeft 101BHV.nl ook BHV cursussen in het Engels, Duits, Pools.

CTA BLOCK