[lees_meer post=1299]

Crisis Management Team

We zien bij grotere organisaties dat er vaak een Crisis Management Team (CMT) is, waarin de directie en het hoofd BHV zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zit er in een CMT soms ook een HR-manager, een facilitair manager of een financieel manager. Bij kleinere organisaties vormen de directeur en het hoofd BHV samen het CMT.

Preventiemedewerker

Elke organisatie is verplicht om een preventiemedewerker in huis te hebben. Deze rol wordt bij kleinere organisaties vaak vervuld door de directeur. Het opstellen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) behoort tot de taken van de preventiemedewerker. De RI&E is de basis voor een goed functionerende BHV organisatie.

[lees_meer post=9208]

Hoofd BHV

Een hoofd BHV’er houdt zich bezig met het inrichten en borgen van het veiligheidsbeleid van een organisatie. Bij calamiteiten heeft hij in principe geen operationele taak, maar bij sommige organisaties vervult het hoofd BHV wel een actieve rol als ploegleider.

Een hoofd BHV’er houdt zich bezig met het inrichten en borgen van het veiligheidsbeleid van een organisatie. Bij calamiteiten heeft hij in principe geen operationele taak, maar bij sommige organisaties vervult het hoofd BHV wel een actieve rol als ploegleider.

Coördinator BHV

Een coördinator BHV heeft voorbereidende taken en operationele taken. Bij calamiteiten is de coördinator het aanspreekpunt voor de openbare hulpverleningsdiensten, zoals de brandweer. De coördinator geeft leidingen aan de ploegleiders of stuurt bij gebrek aan ploegleiders rechtstreeks de BHV’ers aan. Als er sprake is van een calamiteit dan overlegt de coördinator met het hoofd BHV of nodig is dat het CMT in actie komt.

Ploegleider BHV

Een ploegleider maakt actief deel uit van het BHV team en geeft leiding aan de BHV’ers tijdens een calamiteit.

Bedrijfshulpverlener

Een bedrijfshulpverlener biedt het bedrijf hulp bij een ongeval, brand of ontruiming. Een BHV’er is opgeleid om te handelen in nood en om werknemers, klanten en bezoekers in veiligheid te brengen.

Lees ook: wat zijn de taken van een BHV’er

BHV ploegleider worden?

Ben je BHV’er en lijkt het je wat om ploegleider te worden? Volg dan de praktijkgerichte cursus BHV ploegleider basis. Wil je BHV ploegleider blijven? Meld je dan aan voor de cursus BHV ploegleider herhaling.

Meer info cursus BHV Ploegleider

 

 

Bronnen: arboportaal.nl

Geen enkele BHV organisatie is gelijk, maar elke BHV organisatie bestaat in ieder geval uit een preventiemedewerker en bedrijfshulpverleners. Afhankelijk van de omvang en de aard van de organisatie is er ook een hoofd BHV en zijn er een of meerdere ploegleiders BHV. Bekijk hier ook diverse praktijkvoorbeelden van BHV organisaties.

 

bhv organisatieschema

Wat is een ploegleider BHV?

Nee, het is niet verplicht om een ploegleider of hoofd BHV aan te stellen. Werkgevers zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van medewerker en moeten zich laten bijstaan door bedrijfshulpverleners.

In de wet wordt niet voorgeschreven hoeveel BHV’ers er moeten zijn en hoe de BHV organisatie eruit moet zien. Wel moet degene die verantwoordelijk is voor bedrijfshulpverlening in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat wordt voldaan aan wettelijke voorschriften.

Wij merken dat er vaak verwarring is tussen de termen hoofd BHV en ploegleider BHV. Deze rollen worden regelmatig door elkaar gehaald. In de praktijk worden bij veel (kleinere) organisaties beide rollen door één persoon vervuld.
In dit artikel lees je meer over het verschil tussen hoofd BHV en ploegleider BHV, de inhoud van de functies en over hoe de BHV organisatie kan worden opgebouwd.

 

Wat is een hoofd BHV?

De belangrijkste taak van een hoofd BHV is het inrichten en borgen van het veiligheidsbeleid van een organisatie. Als hoofd BHV ben je dus vooral beleidsmatig bezig, maar in sommige organisaties vervult het hoofd BHV ook de rol BHV coördinator of van ploegleider. In dat laatste geval ben je dus wel operationeel bezig.

Je kunt hoofd BHV’er worden door het volgen van een Hoofd BHV cursus. Dit is een meerdaagse cursus en leer je als Hoofd BHV de benodigde kennis en vaardigheden om praktische invulling te geven aan het BHV-beleid in de organisatie en de eigen organisatie.

[lees_meer post=5512]

  1. Wat is een ploegleider BHV?
  2. Wat is een hoofd BHV?
  3. Hoe word je ploegleider BHV?
  4. Is een ploegleider of hoofd BHV verplicht?
  5. Hoe ziet de BHV organisatie eruit?

Verschil hoofd BHV en ploegleider BHV

Het verschil tussen hoofd BHV en ploegleider BHV is dat een hoofd BHV’er zich voornamelijk bezig houdt met het veiligheidsbeleid van de organisatie en de ploegleider BHV actief deel uitmaakt van het BHV team en leiding geeft tijdens een calamiteit.

Als BHV ploegleider maak je actief deel uit van het BHV team: je geeft tijdens een calamiteit leiding aan de BHV’ers en leidt alles in goede banen. Je volgt hierbij het veiligheidsbeleid en kent het BHV plan dat is opgesteld door het hoofd BHV. Een ploegleider heeft vaak meerdere jaren ervaring als BHV’er.

Om ploegleider te worden ben je in het bezit van een BHV certificaat en volg je een cursus ploegleider. Het is belangrijk dat je al een tijdje werkzaam bent in het bedrijf en het gebouw goed kent. Daarnaast ben je op de hoogte van de risico’s en BHV procedures. Om ploegleider BHV te worden moet je stevig in je schoenen staan, besluitvaardig zijn en over leidinggevende capaciteiten beschikken om in het geval van een calamiteit op de juiste manier te handelen.

[lees_meer post=1299]

Crisis Management Team

We zien bij grotere organisaties dat er vaak een Crisis Management Team (CMT) is, waarin de directie en het hoofd BHV zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zit er in een CMT soms ook een HR-manager, een facilitair manager of een financieel manager. Bij kleinere organisaties vormen de directeur en het hoofd BHV samen het CMT.

Preventiemedewerker

Elke organisatie is verplicht om een preventiemedewerker in huis te hebben. Deze rol wordt bij kleinere organisaties vaak vervuld door de directeur. Het opstellen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) behoort tot de taken van de preventiemedewerker. De RI&E is de basis voor een goed functionerende BHV organisatie.

[lees_meer post=9208]

Hoofd BHV

Een hoofd BHV’er houdt zich bezig met het inrichten en borgen van het veiligheidsbeleid van een organisatie. Bij calamiteiten heeft hij in principe geen operationele taak, maar bij sommige organisaties vervult het hoofd BHV wel een actieve rol als ploegleider.

Coördinator BHV

Een coördinator BHV heeft voorbereidende taken en operationele taken. Bij calamiteiten is de coördinator het aanspreekpunt voor de openbare hulpverleningsdiensten, zoals de brandweer. De coördinator geeft leidingen aan de ploegleiders of stuurt bij gebrek aan ploegleiders rechtstreeks de BHV’ers aan. Als er sprake is van een calamiteit dan overlegt de coördinator met het hoofd BHV of nodig is dat het CMT in actie komt.

Ploegleider BHV

Een ploegleider maakt actief deel uit van het BHV team en geeft leiding aan de BHV’ers tijdens een calamiteit.

Bedrijfshulpverlener

Een bedrijfshulpverlener biedt het bedrijf hulp bij een ongeval, brand of ontruiming. Een BHV’er is opgeleid om te handelen in nood en om werknemers, klanten en bezoekers in veiligheid te brengen.

Lees ook: wat zijn de taken van een BHV’er

BHV ploegleider worden?

Ben je BHV’er en lijkt het je wat om ploegleider te worden? Volg dan de praktijkgerichte cursus BHV ploegleider basis. Wil je BHV ploegleider blijven? Meld je dan aan voor de cursus BHV ploegleider herhaling.

Meer info cursus BHV Ploegleider

 

 

Bronnen: arboportaal.nl

Hoe ziet de BHV organisatie eruit?

Geen enkele BHV organisatie is gelijk, maar elke BHV organisatie bestaat in ieder geval uit een preventiemedewerker en bedrijfshulpverleners. Afhankelijk van de omvang en de aard van de organisatie is er ook een hoofd BHV en zijn er een of meerdere ploegleiders BHV. Bekijk hier ook diverse praktijkvoorbeelden van BHV organisaties.

 

bhv organisatieschema

In dit artikel:

Wat is een ploegleider BHV?

Hoe word je ploegleider BHV?

Is een ploegleider of hoofd BHV verplicht?

Nee, het is niet verplicht om een ploegleider of hoofd BHV aan te stellen. Werkgevers zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van medewerker en moeten zich laten bijstaan door bedrijfshulpverleners.

In de wet wordt niet voorgeschreven hoeveel BHV’ers er moeten zijn en hoe de BHV organisatie eruit moet zien. Wel moet degene die verantwoordelijk is voor bedrijfshulpverlening in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat wordt voldaan aan wettelijke voorschriften.

CTA BLOCK

BHV Ploegleider worden?

Ben jij BHV’er, sta je stevig in je schoenen, ben je besluitvaardig en kun je goed leidinggeven? Word BHV ploegleider!