BHV’ers zijn opgeleid om een beginnende brand te kunnen blussen. Het kan voorkomen dat de brandhaard zich in een ruimte bevind die afgesloten is met een deur. Dan pas je de deurprocedure toe. Hoe dat werkt, leggen wij hieronder uit.

 
[lees_meer post=1241]
 

Verkennen

Wanneer er een brandmelding is binnengekomen, gaan de BHV’ers verzamelen en gaan twee bedrijfshulpverleners de melding controleren en verkennen.

Wat is er daadwerkelijk aan de hand. Is het een beginnende brand die zelf geblust kan worden of moet het gebouw ontruimd worden en de brandweer gealarmeerd worden?

 • Eigen veiligheid eerst!
 • Brand verkennen doe je altijd met 2 BHV’ers.
 • Maak gebruik van informatie die je van omstanders hebt ontvangen.
 • Zijn er omstanders? Vraag of er slachtoffers binnen zijn.
 • Neem een brandblusser mee.
 • Nadat de BHV’ers zijn aangekomen bij de deur waarachter de brand bevindt, start je de deurprocedure.
 • Blijf communiceren met de overige BHV’ers via een portofoon.
 • Neem een beslissing; brand zelf blussen of ontruimen en brandweer alarmeren.

 
Test je kennis: gratis online BHV proefexamen.
 

Deurprocedure in 6 stappen

Er zijn twee type deuren je tijdens de verkenning kunt tegenkomen. Een toedraaiende deur, draait naar je toe, en een afdraaiende deur, draait van je af.
In beide gevallen controleer je of er rook onder de deur of tussen de kieren komt. We leggen in eenvoudige stappen uit hoe je te werk gaat voor beide type deuren.

 

Deurprocedure toedraaiende deur

Een toedraaiende deur is te herkennen aan de scharnieren die je kunt zien.

 1. Controleer met de rug van je hand de bovenkant van de deur (zo hoog je kunt komen). Controleer wederom met de rug van je hand de deurklink. Is deze heet? Deur dicht laten, gebouw ontruimen en brandweer alarmeren.
 2. Is de deurklink niet heet? Blijf laag bij de grond.
 3. Zet je voet bij de opening van de deur (ongeveer 10-15 cm).
 4. Doe de deur open tegen je voet.
 5. Roep: “is daar iemand?”
 6. Na 5 seconden kijk je of er brand/rook is.

 


 

Deurprocedure afdraaiende deur

Een afdraaiende deur kun je herkennen als je geen scharnieren van de deur ziet.

 1. Controleer met de rug van je hand de bovenkant van de deur (zo hoog je kunt komen). Controleer wederom met de rug van je hand de deurklink. Is deze heet? Deur dicht laten, gebouw ontruimen en brandweer alarmeren.
 2. Is de deurklink niet heet? Blijf laag bij de grond.
 3. Ga gehurkt naast de deur met de hoofd afgewend.
 4. Open de deur op een kier.
 5. Roep: “is daar iemand?”
 6. Na 5 seconden kijk je of er brand/rook is.

 

 


BELANGRIJK OM TE ONTHOUDEN

– Eigen veiligheid eerst!
– Eerst kijken, dan denken en dan pas handelen.
– Verzamel zoveel mogelijk informatie en maak een inschatting van wat te doen.
– Kijk of je rook ziet
– Neem een blusmiddel mee.
– Sluit compartimenteringdeuren.
– Neem een handblusmiddel mee.
– Blijf ten alle tijden met twee personen.
– Blijf communiceren met elkaar en met de hoofd-BHV.


 

Tijdens de deurprocedure kom je regelmatig voor keuzes te staan wat je moet gaan beslissen. Hier krijg je vanzelfsprekend niet veel tijd voor. Het is niet veilig om een ruimte betreden als:

– Er rook onder de deur vandaan komt.
– De deur warm is
– De deurklink heet is

In dat geval ga je het gebouw ontruimen en de brandweer alarmeren.

 

Na het openen van de deur

Na het openen van de deur zijn er drie mogelijkheden die je kunt aantreffen.

1) Ruimte vol rook en brand
– Controleer op aanwezige personen door te roepen
– Sluit deur, ontruim het gebouw en alarmeer de brandweer.

2) Ruimte vol rook, geen brand
– Controleer op aanwezige personen door te roepen
– Sluit deur, ontruim het gebouw en alarmeer de brandweeer.

3) Weinig rook en geen of begin van brand
– Voorkom rookverspreiding
– Doe een bluspoging

CTA BLOCK

Ben jij voorbereid?

Wil jij ook voorbereid zijn tijdens een calamiteit? Meld je aan voor een praktijkgerichte cursus over brand en ontruiming of een BHV cursus.