BHV is verplicht voor elke werkgever in Nederland. De Arbowet in Nederland heeft besloten dat een bedrijf voorbereid moet zijn op een calamiteit zoals brand, eerste hulp en ontruiming van het gebouw. De werkgever moet zich laten ondersteunen door BHV’ers (bedrijfshulpverleners). Dit zijn werknemers die een BHV cursus hebben gevolgd. BHV’ers zijn in staat om een beginnende brand te blussen, eerste hulp te verlenen en alle aanwezigen in het gebouw veilig evacueren. De BHV verplichting geldt voor bedrijven met één of meerdere werknemers.

 

BHV in de Arbowet
Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.

Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Verder staan in dit artikel de taken van de BHV’ers en de verplichting tot opleiding van de BHV’ers.

 

BHV verplicht voor werknemer

Er dient altijd een werknemer met BHV aanwezig te zijn. Alleen als er voldoende bezetting is van bedrijfshulpverlening, is de veiligheid gewaarborgd. Een werkgever moet voorbereid zijn op een eventuele calamiteit en bijgestaan worden door werknemers met BHV. Daarom mag een werknemer BHV niet weigeren. Echter, de werkgever is verantwoordelijk voor een goede BHV organisatie en moet zich dan afvragen of er voldoende motivatie is of niet om iemand die geen BHV’er wil zijn aan te stellen als BHV’er.

 

BHV verplicht voor ZZP

Werk je voor jezelf als eenmanszaak of ZZP’er? Dan is BHV niet verplicht. Heb je echter af en toe mensen over de vloer zoals bezoekers, klanten, stagiaires, tijdelijke werknemers, vakantiekrachten, dan moet je wel BHV hebben. Uiteraard is het altijd een voordeel als je als ZZP’er kunt aantonen dat je in het bezit bent van een BHV certificaat en veiligheid hoog in het vaandel hebt staan.

 

BHV verplicht vrijwilligers

Organisaties die helemaal draaien op vrijwilligers hoeven geen BHV te hebben. Dit moet wel als er minstens 1 werknemer in dienst is.

 

BHV herhaling verplicht

Een BHV’er is altijd in functie en moet alle vaardigheden ten allen tijde uit kunnen voeren. Herhaling is daarom belangrijk om alles onder controle te houden. Door het niet regelmatig oefenen, zakken deze vaardigheden weg. BHV herhaling is niet verplicht, maar daarmee vervalt de BHV. BHV basis is 1 jaar geldig en kan verlengd worden door jaarlijks de BHV herhaling te volgen.

CTA BLOCK