BHV betekenis

De betekenis van BHV is een afkorting voor bedrijfshulpverlening, basishulpverlening en burgerhulpverlening. Er was sprake van om de term ‘bedrijfshulpverlening’ te laten vervangen voor de term ‘basishulpverlening’. Dit is echter niet doorgevoerd. Daarom is ervoor gekozen om een tweede betekenis (namelijk: basishulpverlening) aan de afkorting BHV toe te voegen.

Sinds begin 2018 is deze nieuwe wet van kracht gegaan. Hulpverlening gaat dus verder dan bedrijven. Daarom moeten (eenmalige) evenementen, stichtingen en sportverenigingen ook voldoen aan de BHV verplichtingen.

wat is bhv

Moet ik een bhv cursus volgen?

Het afnemen van een BHV cursus is verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven, maar ook voor evenementen en verenigingen. Vanuit het bedrijfsleven schrijft de arbowet dat elk bedrijf een BHV-organisatie moet hebben.
De BGPOP stelt dat een organisator van een evenement verantwoordelijk is voor voldoende mensen die maatregelen kunnen uitvoeren en met een gedegen ontruimingsplan komen.

Het doel van BHV

Daar waar groepen mensen bij elkaar zijn in een ruimte moet men direct hulp kunnen bieden in een bedreigende onveilige situatie. Daarom is het noodzakelijk de juiste maatregelen te treffen bij geval van nood. Een BHV cursus helpt je om het juiste te doen bij dergelijke situaties.

Een bedrijfshulpverlener begeleidt mensen naar een veilige centrale plaats. Bovendien controleert hij/zij of iedereen ook daadwerkelijk het pand heeft verlaten. Omdat bezoekers vaak niet bekend zijn in jouw gebouw, moet er bovendien duidelijk naar voren komen hoe je met bezoekers en minder valide mensen omgaat tijdens een ontruiming.

BHV oefening

4 stappen naar een goede BHV-organisatie

Om te voldoen aan de BHV eisen volgens de Arbowet zijn de volgende onderdelen van essentieel belang:

1) Bedrijfsrisico’s RI&E

In kaart brengen van alle risico’s door het opstellen van een RI&E.

2) Stel vast hoe jouw BHV is georganiseerd

Om de organisatie van jouw bedrijfshulpverlening goed in kaart te brengen helpt het om deskundige adviseurs in te schakelen. Daarom helpen wij vele bedrijven met het opstellen van een professioneel BHV-plan. De hoeveelheid BHV’ers hangt af van de grootte van de onderneming.

3) BHV opleiding

Zorg ervoor dat BHV’ers goed opgeleid zijn. Al jarenlang bieden wij topkwaliteit BHV cursussen die aansluiten bij jouw behoefte.

4) Herhalen BHV cursus

Het eenmalig afnemen van een BHV cursus is niet genoeg. Houd daarom je BHV-organisatie up-to-date.

Samengevat, de betekenis van BHV is bedrijfshulpverlening. Sinds begin 2018 staat BHV óók voor basishulpverlening. BHV is voor ieder bedrijf een verplicht onderdeel van de arbowetgeving.

Lees meer:

BHV advies

Meer weten over BHV cursussen?

Geschreven door

Rick Boelens Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *