Is vrijstelling voor een onderdeel van de BHV basis mogelijk?

Ja, dat is geen probleem. U kunt zich dan aanmelden voor een cursus Eerste Hulp of Brand en Ontruiming