BHV op school

De scholen zijn vandaag weer begonnen. Elke school is verplicht om een veilige omgeving te bieden aan leerlingen, leraren en andere werknemers. De scholen zijn verplicht om een RI&E uit te voeren. Hierdoor zorgt de school er voor dat de meeste risico’s gedekt zijn en de risico’s die nog aanwezig zijn te voorkomen. Er blijven altijd een aantal situaties die niet van te voren uitgesloten kunnen worden. Bijvoorbeeld door een brand of gasexplosie. Door de Arbowet is besloten dat scholen daarom verplicht zijn om de bedrijfshulpverlening te regelen. Daarnaast is er een BHV plan aanwezig, hier staan procedures, verantwoordelijkheden en een taakverdeling in.

 

Taken van een bedrijfshulpverlener

Een bedrijfshulpverlener heeft verschillende taken binnen de school.
* Het blussen van kleine branden
* Eerste hulp bij ongevallen
* Het ontruimen van de school
* Bij noodsituaties alarmeren
* Bij noodsituaties coördineren

Doordat een bedrijfshulpverlener op zijn of haar werkplek aanwezig is, kan een bedrijfshulpverlener sneller reageren dan andere hulpverleningsorganisaties zoals de politie, brandweer en ambulance. De functie als bedrijfshulpverlener is ook een “voorfunctie”.

 

Hoeveel bhv’ers zijn er nodig op een school

Bij de vertaalslag vanuit het risiciomanagement naar het crisismanagement moeten scholen het juiste aantal bedrijfshulpverleners vaststellen. Het is van belang dat er genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig zijn op alle momenten dat de school open is. Dus ook zodra er een aantal personen ziek, op vakantie of andere roosters heeft. Ook is het van belang dat er gekeken wordt naar wat voor mensen er op de school aanwezig zijn. Gaat het bijvoorbeeld om een basisschool dan gelden er andere maatregelen dan op een hogeschool. Jongere kinderen vragen bijvoorbeeld een andere inzet van de bedrijfshulpverleners dan studenten.

Geschreven door

Rick Boelens Ik schrijf graag over BHV zodat organisaties op de hoogte blijven over (nieuwe) ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *